23. mrt, 2014

werken met uitkering

Het IS Schande dat mensen met een uitkering gedwongen worden te werken. Het is OOK schande dat mensen die onder die nieuwe wet tewerkgesteld worden bij een SW bedrijf... Dat werkbedrijf is niet ingesteld op het slag mensen dat binnen komt... Daarnaast krijgen de nieuwe instromers nog steeds een uitkering en van daaruit is het SW bedrijf dus geen werkgever van die uitkeringsgerechtigde... Die op zijn-haar beurt dit geweldig weet uit te spelen! Personeel en leiding binnen  het SW-bedrijf kunnen een grote bek krijgen... maar omdat de desbetreffende niet in loondienst is van het SW-bedrijf  betekent het dat de gemeente zou moeten ingrijpen, echter die schuift het weer af naar het SW-bedrijf waardoor SW-medewerkers de dupe worden van het gemeentelijk afschuifsysteem! Het tewerkstellen kan niet opgeheven worden ivm de plicht om tegenprestatie te leveren. en korten op de uitkering kan niet, want de persoon die zich aso gedraagt houd zich aan de minimum eisen waaraan voldaan moet worden! Dus de SW-werkers in de verdrukking. Dit in toe nemende mate! SCHANDE dat de groep mensen die door arbeidsbeperking al in de hoek van de  klappenvangenden zitten nog verder in de verdrukking gaan komen! Naast de arbeidsverdringing die in alle sectoren op gang is gekomen EN het verminderde naleven van de arbeidsbepalingen v.w.b. de medisch indicatie, zijn de SW-werkers dus driedubbel de klos! Een GROTE  BEK van overheden en nu ook nog van de uitkeringstrekkers kunnen ze krijgen! Idioot dat NIEMAND hierover in de pers bericht. ook SW-werkers zijn mensen ... mensen die extra bescherming dienen te krijgen!, die nu aan hun lot overgelaten worden ... Want de werkleiding kan-wil en doet niets om ze te beschermen tegen dat aso zooitje!

Directies zitten klem omdat hun loon door de gemeenten betaald wordt en de wet die zegt: accepteer die nieuwe instroom!

Meest recente reacties

24.09 | 18:44

Hoi dennis
Hier heb je mail adres van Menzo dan kunnen juli
een mailtje sturen na menzo

Vriendelijke Groet menzo

08.05 | 20:23

Nee sorry heb ik niet

21.04 | 10:47

heb je een video Hard en Vals zangtrio?

06.10 | 21:00

Heb je text gelezen en ik ben het helemaal met je eens. Maar vind het een prachtige geschreven stuk.

Deel deze pagina