12. jan, 2014

http://www.vng.nl/onderwerpenindex/gemeentefinancien/nieuws/begrotingsakkoord-betekent-verschraling-

Begrotingsakkoord betekent verschraling zorg voor inwoners

15 oktober 2013

De VNG is blij dat er een begrotingsakkoord ligt. De grote decentralisaties waar gemeenten voor aan de lat staan, zijn immers gebaat bij stabiele bestuurlijke verhoudingen. Het begrotingsakkoord laat een positieve lichte groei zien voor het gemeentefonds. Maar de bezuinigingen op zorgtaken die gemeenten gaan uitvoeren zijn zorgwekkend.

Verschraling zorg voor inwoners

Daarnaast zijn de maatregelen die bij de Wwb en alimentatie een korting op het budget moeten opleveren, fors en mogelijk niet haalbaar. Deze bezuinigingen leveren onherroepelijk een verdere verschraling van de zorg en ondersteuning voor inwoners op.

Gemeentefonds

Het begrotingsakkoord kent extra uitgaven van het Rijk waarvan de intensivering voor onderwijs de grootste is. Tegelijkertijd wordt een aantal extra bezuinigingen aangekondigd. Toch betekent het voor gemeenten dat het gemeentefonds via de 'trap op trap af'-systematiek zal groeien. Of anders gezegd dat de extra bezuinigingen uit de Miljoenennota 2014 minder streng uitpakken. Voor 2014 is er al een negatieve ontwikkeling te zien, omdat een aantal intensiveringen al in 2013 wordt uitbetaald.

Nieuwe bezuinigingen

Na eerder aangekondigde bezuinigingen op de nieuwe zorgtaken van gemeenten, voert dit begrotingsakkoord drie nieuwe bezuinigingen op dit terrein door:

  • Het Regeerakkoord gaf aan dat van de € 1300 mln die nu omgaat in de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten € 760 mln over zou gaan naar gemeenten. Na het Zorgakkoord kort het begrotingsakkoord een derde keer op het over te hevelen budget.
  • Het budget voor de cliëntondersteuning van mensen die zorg nodig hebben, wordt per 2015 van de organisatie MEE naar gemeenten overgeheveld. Het begrotingsakkoord verlaagt dit budget met € 25 mln.
  • Op de transitiekosten voor de hervorming langdurige zorg wordt € 95 mln gekort. Onduidelijk is waar dit bedrag precies uitgehaald wordt. Maar ook deze kortingen kunnen consequenties hebben voor gemeenten.

Meest recente reacties

24.09 | 18:44

Hoi dennis
Hier heb je mail adres van Menzo dan kunnen juli
een mailtje sturen na menzo

Vriendelijke Groet menzo

08.05 | 20:23

Nee sorry heb ik niet

21.04 | 10:47

heb je een video Hard en Vals zangtrio?

06.10 | 21:00

Heb je text gelezen en ik ben het helemaal met je eens. Maar vind het een prachtige geschreven stuk.

Deel deze pagina