Samen geeft kracht

Kaderlid aan Collega die niet lid is:
Ik strijd voor mijn collega's, ook voor jou
en jij steunt mij niet?
Zal ik mij dan maar niet meer druk maken over jouw werkomstandig heden?

Verbeteren van de werkplek doe je SAMEN.....
Dus hoezo je hebt de vakbond niet nodig?

Eenheid maakt macht, SAMEN geeft kracht
Dus word lid en doe mee!

#Vakbondsspirit #Vakbondskracht #FNV #Eenheid

Misstanden, Meld het, desnoods anoniem!

Misstanden op het werk, misstanden bij het gemeenteloket, de socialedienst, het UWV...
Minachtende bejegening naar jou toe als klant... of als werknemer....
Kleinerend en demotiverende opmerkingen....
MELD ze bij het FNV!
Alleen als  in beeld gebracht kan worden wat er, waar.... mis gaat, is het te stoppen!

Dat de participatiewet, de gemeenten oplegt om een tegenprestatie op te leggen....
Maakt nog niet, dat het bovengenoemde in praktijk gebracht mag worden!
Indien, mensen in hun kracht gezet worden, kunnen ze beter functioneren.
Maatschappelijk én zakelijk!
Zodra iemand, in plaats van gemotiveerd, afgebroken word zal bemiddeling én begeleiding of gesprekken (keukentafel/ jobcoaching) Niets op leveren!
Mensen voelen zich daardoor (vaak) gekleineerd en boos.

DOE wat met die boosheid....
Alleen brullen helpt niet!
Het helpt om van je af te praten met mensen die begrijpen wat onmenselijk gedrag met je doet.
Dit kan anoniem, om bijvoorbeeld baan of uitkering niet in gevaar te brengen.
Maar wanneer de mond dicht gehouden  wordt, zal er  nooit iets gaan veranderen!
Dus vertel JOUW vervelende, slechte en  afschuwelijke ervaringen!
Niet online, maar aan FNV mensen die te bereiken zijn op de vele FNV kantoren.
De eerste stap zetten, is het begin maken van onrecht stoppen!

Daarom deze oproep.
Omdat IEDEREEN behoort te tellen!

Angst regeert!

Angst regeert!

Waardoor flex-werkers geen vuist durven te vormen.
Soms moeten collega's die het beter hebben
Binnen bedrijven, het opnemen voor de groep die
Uit angst voor ontslag en represailles zich niet durven te verenigen.
Dus een goede oplossing is om bedrijfsleden groepen (BLG) op te richten

 Die BLG kan het dan opnemen voor ALLE collega's.
Naar mate meer successen geboekt worden zullen ook meer mensen lid worden van de vakbond!

Sneeuwbal effect is gevolg en werknemers krijgen daardoor steeds sterkere positie.

" maar we hebben een OR en die doet ook niets voor ons".
Is wat veel werknemers zeggen over hun Ondernemingsraad. (OR)
Een OR is "beleidsmatig " meedenken met bedrijfsleiders / gevoerd beleid binnen bedrijven.
De BLG is er om werksituatie verbetering na te streven, CAO afspraken / naleving in de gaten te houden. ....
En Veilig werken (ARBO) zaken aan te kaarten .

 Daarnaast luistert de BLG naar wat leeft onder de collega's en maken plan de campagne
Om samen met de collega's punten op te pakken die collectief spelen.

Een BLG kan ook punten bij OR neerleggen als er beleidsmatige hiaten zijn.
Ook kan de BLG rechtstreeks met directie / management in gesprek gaan om werkvloer gerelateerde onderwerpen bespreekbaar te maken.

Soms zal een BLG ook acties organiseren wanneer bijvoorbeeld CAO Onderhandelingen vastgelopen zijn.

Stap voor stap
Op naar betere en gezondere situaties op de werkplek
Doe je SAMEN
De Sterken nemen voortouw
En nemen het op voor de minder mondigen.

Dat is dė manier om vuist te kunnen maken. 

Angst regeert en jij doet niets?

Zonder slag of stoot ten onder, aan machtsmisbruik en mismanagement
Of
Strijden tegen dat onrecht, dat jou word aan gedaan.
Die
 
twee mogelijkheden heb je als werknemer.

Laten we eerst machtsmisbruik
nauwkeurig omschrijven.
Iemand met een bepaalde functie, die mensen aanstuurt
op een manier dat alleen zijn/ haar manier van werken toegestaan is.
Waarbij geen rekening gehouden wordt met kennis en kunde van de mensen die aangestuurd worden.Met andere woorden geen rekening houden met de “mensen” op welk niveau dan ook.
is een vorm van machtsmisbruik.

In een systeem waarin management “eist” dat bepaalde product normen gehaald worden
is mismanagement aan de gang.
Zodra de norm

leidend wordt in de manier van aansturing.
Mismanagement is namelijk niets anders dan “een” wil opleggen aan alles en iedereen in de organisatie, met als doel, dat management/ eigenaar er beter van wordt, zonder dat er met alle personen in de lagen er onder

rekening wordt gehouden.
Mismanagement kan ook zijn, het onterecht winst onttrekken aan een onderneming…
voor persoonlijk gewin.

Machtsmisbruik en mismanagement is altijd aanwezig, wanneer een organisatie
angst bij werknemers aanwezig laat zijn om op die manier beleid door te voeren.
Beleid dat uitgevoerd wordt op basis van angst inboezemen, kan nooit een gezonde werkomgeving opleveren.
Waar angst heerst, zal resultaat lager zijn dan daar waar mensen gewaardeerd worden.

Een werknemer die tegen beleid in gaat, is  in de ogen van veel managers en directeuren
iemand die niet veel goeds in de zin heeft voor het bedrijf of instelling.
Is dat wel zo?
Een werkgever kan niet zonder werknemers, op welke manier
 
deze contractueel verbonden zijn is
niet relevant.
Een werknemer kan niet zonder werkgevers…
Ze zijn tot elkaar veroordeeld omdat niet iedereen instaat is om als zelfstandige te kunnen werken.

Tirannie, onderdrukking, angst, haat
  en nijd 
tussen werkgever en werknemer daar is niemand bij gebaat.
Het ontneemt “mensen” de wil om te presteren.
Daarnaast zal bij machtsmisbruik een toename zijn in woedeaanvallen.
waardoor de werksituatie ontwricht raakt.
Werkgevers grijpen
  dat aan als  onhoudbare situatie en vragen in ernstige gevallen 
ontslag aan, wegens ontoelaatbaar gedrag.
Het rare is dat in die gevallen, er weinig tot geen onderzoek gedaan wordt naar de omstandigheden binnen zo’n organisatie waarin het fout gaat.
De dossier opbouw van de werkgever is leidend voor de vele ontslag aanvragen die jaarlijks gedaan worden.

En dat is toch vreemd in een tijd waarin
 
openbare medische registraties aangeven dat werknemers
in toenemende mate overspannen raken 
of een burn-out krijgen.

In een maatschappij waarin individualisme hoogtij viert, zou iedereen zich moeten gaan afvragen
waarom we als werknemers deze misstanden op
 
het werk laten bestaan.
Is het een vorm van masochisme?
Ik betwijfel het….
Het is eerder een misplaatste vorm van trots ophouden!
Weten dat je in je eentje een bepaald heersend systeem
 
niet zal kunnen veranderen,
betekent dat de werknemer (vaak) monddood raakt na verloop van tijd, omdat hulp vragen en
met collega’s tegen het systeem vechten, betekent dat je jouw eigen trots in zal moeten inslikken.
Het betekent namelijk openlijk toegeven dat je voor jouw persoonlijke gemoedsrust hulp nodig hebt van anderen.
Op dit moment, maatschappelijk gezien, is het grootste gedeelte van werkend
 
Nederland
te bang om hulp te vragen voor het verbeteren van 
de werk situatie.

Maximaal 10% van de werkenden ziet noodzaak van het samen vechten voor een betere toekomst.
10% van de werkenden zijn “maar” lid van vakbonden.
En
  al is men dan lid, dan nog roept men, laat de vakbond het oplossen…

Terwijl de oplossing juist is, samen met je directe collega’s de problemen die er zijn aanpakken.
Samen tot oplossing komen, is vaak strijd tegen gevestigd leidend beleid, omdat management/ leidinggevenden 
te halsstarrig zijn om toe te geven dat “hun” beleid blijkbaar niet goed valt bij het personeel en dat krenkt hun ego!

Zodra werkgever/ management/ leidinggevenden, over hun trots heen stappen
en als werknemers ook over hun trots heen stappen
 
kan er structureel aan verbetering gewerkt worden….

Waardering van inzet is vaak een eerste stap, waarbij zakelijk voor een dubbeltje op de eerste rang zitten, geen goede relatie met werknemers teweeg zal brengen.
een niet gemeend, “goed gedaan of dank je voor je inzet” zal negatief vallen….
En na jaren van angstcultuur beleid drastisch veranderen, zal ook de werknemer niet direct
  veranderen in positieve 
medewerkers.

Daarom is eerste wat nodig is, om tot werkplek verbetering te kunnen komen,
eenheid onder werknemers creëren…
daaruit kan gestart worden met een tegenoffensief, tegen mismanagement en machtsmisbruik.
Zelfs als dit ontstaan is door foutief overheidsbeleid…
SAMEN jouw eigen situatie verbeteren…
Begint bij jezelf openstellen naar jouw directe omgeving!
Samen met die directe omgeving (privé én zakelijk) belangrijke verbeterpunten aanpakken
zal het verschil maken.

Daarop is een vakbond gebaseerd, niet het kapot maken van een werkgever, maar een situatie
creëren waarin iedereen werkgevers en werknemers
  tevreden kan zijn met de samen overeen gekomen situatie. 
Daarom, wordt LID en strijdt SAMEN, voor betere werkomstandigheden!

STRIJDEN... doe je SAMEN!

Er zal meer en actiever druk gezet moeten gaan worden
om werknemersrechten te krijgen en te behouden wat we hebben....
Angst is een slechte raadgever,
toch zijn er vele mensen die door die angst,
niet voor hun rechten opkomen,.
Niet opkomen voor jouw rechten geeft werkgever/ overheid,
vrijspel om te doen wat zij willen....
MINDER kosten, meer winst....

vandaar de massale inzet van werkgevers om flexwerkers in te zetten....
in mijn ogen zijn mensen die een 24 uur p/w conmtract krijgen
(op uitkering gebaseerd aantal uren)
OOK flexwerkers.

Voor WERKNEMERSRECHTEN strijden
doen WIJ SAMEN....
nogsteeds noodzakelijk dit te delen!
werkgevers willen minder, minder, minder
rechten, arbeidsomstandigheden en lonen...
voor werknemers!

DAAROM, is aansluiten bij Lokaal Netwerk FNV van belang!
Uw en MIJN werkplek is in de eigen gemeente!
dus dan moet daar ook druk gelegd worden op werkgevers,
lokale en regio overheden...!

SAMEN de strijd aangaan is GAAN voor WINST!
Doe MEE! en sluit je aan!
Die Race naar beneden MOET stoppen....
Dat lukt alleen SAMEN!

in verleden fouten, NU VOORUIT!

 Niemand ontkent dat er ruim 40 jaar polder mentaliteit heeft geheerst in vakbondsland...
Niemand ontkent dat er met handtekening van vakbonden (ook de oude FNV) in gestemd is met verslechteringen...
ECHTER!
De laatste keer dat dat gebeurde is van VOOR de fusie van de 5 grootste oude fnv bonden!
De uitwerking daarvan is helaas ook nogsteeds voelbaar...

De nieuwe FNV is opgebouwd met de oude bonden, die terug gaat naar de basisgronden van de vakbeweging...
Zo'n omslag kost helaas tijd...
De vereniging FNV... (de Leden) zijn in die omslag verder dan het bedrijf FNV!
Dus is er nog heel veel te verbeteren....

MAAR....
Ondanks al die organisatorische veranderingen, neemt het aantal acties, bezettingen en rechtzaken toe!
En jij vraagt of de bond wil gaan laten zien er te zijn voor de werknemers?

De Leden/ werknemers die een probleem ervaren zullen ZELF eerst moeten gaan inzien dat in je eentje strijden niet werkt!
De Leden/ werknemers zullen eerst ZELF actief moeten gaan worden en mee gaan doen aan acties of komen naar bijeenkomsten waar inbreng te geven is in wat er moet gaan gebeuren en op welke manier!
DE LEDEN zijn de vakbond...
dus als de meerderheid van LEDEN bepalen dat organisatie "iets"moet ondernemen....
Dan zal er ook actie ondernomen gaan worden...
waar tweifel is zal er dus NIETS ondernomen worden!
Wanneer er aangevraagt wordt om een actie op te zetten, maar er geven maar een paar mensen zich op voor die actie,
is het logisch dat er NIETS gebeurt!
DUS is en blijft het:
DE LEDEN moeten ACTIEF worden!
EN MEE DOEN!

Werknemersstrijd noodzakelijker dan ooit!

Werknemersstrijd noodzakelijker dan ooit!

Veel, heel veel mensen zijn ontevreden met gang van zaken binnen bedrijven.
Schoppen tegen de direct leidinggevende is vaak onterecht,
omdat die leiding “ook maar beleid uitvoeren.”

Waar bedrijfsbeleid niet strookt met werknemersrechten, zal de werknemer zelf
in actie moeten gaan komen.
Redenaties als, waarom ik en een ander doet ook niets, slaan nergens op.
Wanneer JIJ “iets” veranderd wil hebben zal jij zelf “iets” moeten gaan ondernemen.

“De vakbond doet niets” en “De vakbond laat ons vallen”
hoor ik vaak als argument om niet lid te worden van een vakbond…
Daarnaast mopperen velen, maar ondernemen zelf niets tegen onrechten die aangedaan worden.
De contributie van een vakbond is te duur is ook zo’n argument die vaak aangehaald wordt.

Ten aanzien van de contributie,
iedere organisatie en vereniging heeft kosten,
daarnaast zijn er kosten voor acties, vergaderingen en ja dat kost geld.
Zonder “te sparen” zal er dus nooit geld zijn om acties te houden of om een vergaderruimte te huren.
Dus ja er zal ook binnen vakbonden contributie geheven moeten worden.

Er zijn binnen FNV, diverse tarieven, en ook wordt er met regelmaat bekeken of er speciale
prijs aanpassingen gedaan moeten worden voor bepaalde doelgroepen.
Alles kost geld, en binnen een sociaal denkend geheel, is de contributie dan ook verdeeld in de opzet, wie meer kan bijdragen, (hoogte van inkomen) zal meer betalen.
https://www.fnv.nl/lidmaatschap/contributie/

Neemt dit alles weg dat werknemers de strijd dan maar moeten opgeven?
Als JOUW rechten aangetast worden, moet je dan niet zelf in actie komen?
Als JOUW werkgever, je onderbetaald, moet jij dan niet vechten om te krijgen waar je wettelijk recht op hebt?
Als JOUW werkgever, vakantie uren afschrijft voor doktersbezoek, terwijl in jouw cao
staat dat doktersbezoek bijzonder verlof is en NIET van je verlof afgeschreven mag worden,
Moet JIJ dan niet zelf in actie gaan komen?

“Maar in mijn eentje win ik dit niet”
Nee dat klopt, dus zal je bijval moeten vragen van mensen die tegen het zelfde probleem aanlopen.
Daarnaast is het zo, dat jouw probleem vaak ook bij andere werkgevers speelt.
Zelfs bij werkgevers die helemaal niet binnen jouw werk/ Sector vallen.
Maar omdat je tegen het zelfde aanloopt kan je elkaar wel steunen in de strijd tegen het aangedane onrecht.
Je kan wel mensen vragen om met jou SAMEN de strijd aan te gaan.
En dan zal je zien dat de groep die tegen het zelfde als jij aanloopt én met jou actie wil voeren
tegen dat onrecht, zal groeien.
Dat kost (vaak) tijd.
Zoals eerder gesteld in je eentje win je niet, dus zoek je mede strijders.
“Iets” dat leeft bij velen, zal minder tijd kosten om medestanders te vinden, dan
dat het gaat om een punt wat minder leeft.
Dus zal via bijeenkomsten, duidelijk moeten worden, welke punten via acties
aangepakt moeten worden.
Heel vaak spelen er veel onrecht punten tegelijk, dus zal er een prioriteitenlijst gemaakt moeten worden
En zo kom je stap voor stap dichter bij het werkelijk actievoeren.

Probleem oplossend vermogen, is niet geborgd in de meeste bedrijven….
“het gaat nu eenmaal zoals het gaat”.
Is vaak de stelling van leiding en bedrijfsleiding.
Dus zal JIJ het verschil moeten gaan maken door samen met anderen die tegen het zelfde aan lopen
actie groepen op te zetten.

Binnen bedrijven starten daarom vakbondsmensen naast de OR (Ondernemingsraad)
BLG’s (BedrijfsLedenGroep). De vakbond FNV helpt de actieve leden om deze BLG’s op te zetten.

De Bedrijfsledengroep stelt vast wat er leeft binnen het bedrijf en bekijkt op welke manier tot verbetering gekomen kan worden.
de BLG woordvoerder of voorzitter, kan bijvoorbeeld gesprek aangaan met bedrijfsleiding,
maar ook contact leggen met vakbond om bijval en ondersteuning te vragen rond bepaalde onderwerpen.

Zaak is en blijft dat er groepsvorming ontstaat.
Want werkgevers verenigen zich ook!
Gemeenten in de VNG, ondernemers in het MKB of VNO/NCW….
Dus waarom dan werknemers niet in vakbonden?

Werknemers belangen zullen altijd botsen met werkgeversbelangen!
Werkgevers betalen de lonen en vandaaruit vinden zij dat werknemers maar in alles moeten slikken wat zij bepalen!
Het wordt dus de hoogste tijd dat werknemers (mensen in loondienst, kort lopend en vast gecontracteerd, maar ook ZZP) gaan zien dat we elkaar harder nodig hebben dan ooit tevoren.
Werknemersrechten nemen in rap tempo af….
En in sommige gevallen is de huidige situatie al in het stadium van VOOR de vakbonden.
“BEK houden en anders heb je geen baan meer”!
Dát zullen wij, werknemers dus niet langer moeten accepteren!
In je eentje bereik je niets…
Samen kunnen we alle problemen aan!

Verenig en laat je stem horen!
Samen vooruit, naar Beter!

Cor van Stek

Sociale Werkvoorziening: STRIJD blijft noodzakelijk!

Nu de SW een CAO heeft, lijkt het voor velen alsof er geen probleem  meer is in de sociale werkvoorziening.
Helaas is de werkelijkheid anders!
Veel SW bedrijven, worden bedrijgt door gemeenten met sluiting én/ of met gemeentelijke dwang omvormen naar reguliere berijven.
De SW "beschermd werken" is daarmee in het geding...
Want norm is dan het "normale productie tempo" wat in de gewone bedrijven gehanteerd wordt.
De mensen die nu gedetacheerd worden en het niet redden kunnen terug naar de beschermde werkomgeving... maar wanneer het bedrijf omgevormd wordt tot een "normaal"bedrijf is de kans in toenemende mate aanwezig dat mensen op hun tenen moeten blijven lopen!

Tot op heden is de verplichting die gemeenten hebben om beschermd werken mogelijk te  maken en te houden, geen garantie voor de mensen die afhankelijk zijn van het beschermd werken.
Vandaar de #SaveSW.
Gewoon omdat beschermd werken noodzakelijk is....
Gewoon omdat politici de noodzaak niet zien van  beschermd werken!
Sociaalplan om dit te regelen, het lukt bij aantal SW bedrijven  niet om dit geregeld te krijgen.
Dus de afbraak gaat maar door.
Daarnaast zijn er heel veel SW bedrijven die de CAO SW NIET naleven!
Ook daarom #SaveSW

Delen AUB, want de SW, iedereen kan daar  door medische gebreken op terug moeten vallen, om maar aan de slag te kunnen blijven.
Hoogste tijd om maatschappelijk de SW te blijven steunen....
DAAROM #SaveSW

STRIJD loont, Begin ZELF met die STRIJD!

Mensen die de NIEUWE FNV lijn geen kans geven, kritiek hebben en vluchten, ben ik persoonlijk binnen de bond liever kwijt dan rijk!
Kunst is namelijk om de nieuwe FNV, met de Hardliners de vakbond te laten worden wat het ooit was... strijdend voor betere werknemersomstandigheden.
En ja daar hoort ook TEGEN werkverdringing bij...
maar zoals ik al eerder zei...
de LEDEN zullen ZELF acties moeten gaan opzetten en niet alleen in de gespreksgroepen enz zitten......
grootste kritiek was tot 1-1-2015, de vakbond die lullen, maar praatjes vullen geen lege knippen!

Dus het lijkt mij niet meer dan logisch dat ALS mensen kritiek hebben, ze gaan laten ZIEN dat het anders kan en moet!
Weg lopen schiet niet op
en mensen aan de zijlijn hebben nog nooit iets aan toegevoegde waarden gehad...
dus ik zeg, zie die betrokken actieve leden te bereiken...
misschien niet via ledenlijsten, maar dan toch maar weer de boer op, zichtbaar strijdend...
DAN bereik je in iedergeval dat je laat zien, dat er ook mensen zijn die, met wel of geen bijval... de strijd aan willen gaan...
ZO is de nieuwe FNV ook begonnen....
LEDEN die ZELF inzien dat er "iets"moet gebeuren...
LEDEN die snappen dat wijzen naar anderen en zeggen doen jullie dit of dat nou eens,
dat DAT niet werkt....
Leden die snappen dat ZELF in actie komen WEL werkt...
dat is nodig, en niet die brullers die roepen om het hardst dat het anders moet en roepen dat doen jullie fout,
nee LEDEN die zelf laten zien hoe actievoeren gezien wordt door de LEDEN is NOODZAKELIJK om bijval te krijgen....

Grootste makke van de UG is, dat er inverhouding van alle UG-gerechtigden nog geen 1% lid is!
Maar ja afgeven op LEDEN die betalen voor bijval... en die wel de ondersteuning krijgen... schiet erg op?
en kom niet aanzetten met mensen willen geen lid worden...
Young en United de jongeren FNV zijn pas bezig
en in korte tijd zijn ze de grootst groeiende groep binnen de FNV!
dus het kan wel
Leden werven binnen iedere sector of doelgroep
het is de inspanning van een paar die aanzetten om anderen in beweging te brengen...
blijven wijzen naar anderen en zelf NIETS doen?
dan bereik je ook niets!

mensen geven niet door dat ze van baan wisselen of werkloos worden...
Mijn ervaring is start een werving rond een in te plannen actie....
daar melden zich mensen voor...
en met dat Groepje ga je de actie doen...
nee je hebt niet gelijk duizenden op de been....
maar je komt WEL in beeld dat je wat doet...
nu is het vooral praatgroepen en klagen, en ja dat noem ik niets doen

STRIJD loont , bewijzen de vele acties in vele sectoren en in vele gemeenten, de resultaten zijn soms wat tegen vallend zoals bij TSN.... maar dat is NIET omdat FNV niet achter de actievoerders staat...
DAT komt doordat werkgevers en Politiek de boel kapot wensen ...
des te meer strijd NOODZAKELIJK is...
in je eentje bereik je NIETS,
met een groep maak je kans en met MASSA berijk je het eind doel!

Handvaten, zijn er!

Een Lid die actief wil worden kan contact op nemen met of een kaderlid, Bedrijfsledengroep, OR leden die lid zijn van FNV... of Regiobestuurder.
Ook voor Cursussen en wegwijs te kunnen worden kan contact op genomen worden met de regio bestuurder. 
Kijk in onderstaande lijst welke bestuurder jij ondervalt.

Bestuurders WSW

In het hele land komen bestuurders op voor je belangen. Hieronder kun je zien welke bestuurder actief is voor jouw bedrijf.

Marike Langebeek
Telefoon: 079-353 6801079-353 6801 of 06-2246854406-22468544
E-mail:  mlangebeek@abvakabo.nl
Ability Uithuizen
Alescon Hoogeveen
Alescon Assen
BWR Trio Bedrijven  Sappemeer
Caparis (hoofdkantoor) Drachten
EMCO-groep Emmen
EMCO-groep Coevorden
Empatec Sneek
Fivelingo Appingedam
Iederz Groningen
Impact Kampen
Impact Dronten
Larcom Ommen
NEF Dokkum
NoordWestGroep NV Steenwijk
Novatec (hoofdkantoor) Tolbert
Reestmond Meppel
Synergon (hoofdkantoor) Winschoten
Wezo Groep (hoofdkantoor) Zwolle
Wedeka (hoofdkantoor) Stadskanaal

Paul Lempens
Telefoon: 079-353 6750079-353 6750 of 06-5202187706-52021877  
E-mail:  
plempens@abvakabo.nl
Amfors groep  Amersfoort
BIGA groep Zeist
BREED Nijmegen
Concern voor Werk Emmeloord
DCW Enschede
Delta Zutphen
Ferm Werk Woerden
Feluagroep Apeldoorn
Inclusief Groep  Nunspeet
Hamelandgroep Lichtenvoorde
Pauw Bedrijven Breukelen
Permar Ede
Presikhaaf Bedrijven Arnhem
Proson Ermelo
Sallcon Werktalent Deventer
Soweco  Almelo
SWB Groep Hengelo
Top-Craft  Oldenzaal
UW Holding BV Utrecht
WEDEO Doetinchem

Sarah Baghat
Telefoon: 079-353 6900079-353 6900  
E-mail:  
sbaghat@abvakabo.nl
ASB-Maecon Groep BV/OZL Heerlen
Atlant Groep Helmond
Baanbrekers  Waalwijk
BSW werkbedrijf (Atea Groep) Breda
De Risse Groep Weert
Diamant-groep Tilburg
Ergon Eindhoven
!GO Oosterhout (Nb)
IBN-Uden Uden
Intos Heyen
IW4 Beheer NV Veenendaal
Lander (Hoofdkantoor) Geldermalsen
WOZL Heerlen
MTB Maastricht
NLW Groep NV Venray
Vixia bv Sittard
WAA groep nv Venlo
Weener XL  's-Hertogenbosch
Westrom Roermond
WSD-Groep Boxtel
WVK-groep Bladel
WVS- groep (Hoofdkantoor) Roosendaal

Mariska Exalto
Telefoon: 079-353 6738079-353 6738
E-mail:
 mexalto@abvakabo.nl
Avelingen Groep Gorinchem
BGS Schiedam
Werkse! Den Hoorn
De Betho Goes
De Welplaat Spijkenisse
De Zuidhoek Zierikzee
Dethon Terneuzen
Drechtwerk Dordrecht
DSW Rijswijk en Omstreken Zoetermeer
Dukdalf Maassluis
DZB Leiden Leiden
Orionis (hoofdkantoor) Vlissingen
Orionis  Middelburg
Maregroep Voorhout
Patijnenburg Naaldwijk
Promen (correspondentieadres) Capelle a/d IJssel
Robedrijf (hoofdkantoor) Rotterdam
SWA Alphen a/d Rijn
Toeleveringsbedrijf Vlaardingen (TBV) Vlaardingen
WeBeGo Middelharnis
WHW-bedrijven Oud-Beijerland

Joost Kaper
Telefoon: 06-1186794706-11867947 
E-mail:  jkaper@abvakabo.nl
Haeghe Groep Den Haag
Paswerk Cruquius
AM groep Hoofddorp
BaanStede Purmerend
De Bolder Den Burg (Texel)
IJmondwerkt Beverwijk
Noorderkwartier N.V. Schagen
Op maat Hoorn
Pantar  Diemen
Pantar Amsterdam Amsterdam
Pantar Amsterdam (hout) Amsterdam
Tomingroep BV Hilversum
WNK Bedrijven Alkmaar

OR HULP lijnen!

OR-leden

Voor vragen over de ondernemingsraad (or), of personeelsvertegenwoordiging (pvt)?    

Or-telefoon: voor voormalig FNV Bondgenoten 

Bel de Or-telefoon via 030-2 738 739 (op werkdagen van 9:00 tot 13:00 uur) of mail: or-centrum@bg.fnv.nl .  

Or-wijzer: voormalig Abvakabo FNV

Telefoon: 0900 6794593 (ma t/m vrij, van 13.00 tot 17.00 uur, lokaal tarief)
Postadres: Abvakabo FNV Or-Wijzer, Postbus 3010, 2700 KT Zoetermeer

Or-Verkiezingsbureau: voor voormalig Abvakabo FNV 

Voor vragen over lopende of komende verkiezingen en kandidaatstelling namens FNV

Telefoon: 079-353 61 21 (ma t/m vrij, van 09.00 – 12.00 uur)
E-mail: or-verkiezingsbureau@abvakabo.nl
Abvakabo FNV, Or-Verkiezingsbureau, Postbus 3010, 2700 KT Zoetermeer

Vakbondsleden te laks?

De in toenemende mate hoorbare klacht binnen ALLE vakbonden is, dat het belang van leden
niet goed behartigd en nagestreefd word.
Volgens MIJ is het zo, (gestoeld op ervaring) dat wanneer jij als LID iets van de vakbond verlangt, moet je laten merken dat JIJ niet gaat accepteren dat je genegeerd wordt.

Ook bij het CNV begint er verandering plaats te vinden is mijn ervaring...
goede samenwerking tussen regiobestuurders (van verschillende bonden in de regio) in mijn regio...
(t.a.v. het bedrijf waar ik werk)
Geen antwoord krijgen NOOIT accepteren...
desnoods via hoofdkantoor spelen
en kader begeleiding...

LEDEN van welke bond dan ook moeten het verschil maken
laks reageren en oogluikend toestaan dat beleidvoerders binnen bonden hun eigen weg gaan is on-acceptabel....
Dus aan de bel blijven trekken als JIJ vind dat er op punten iets moet gebeuren.....

Beste WENSEN? 1FNV SAMEN STRIJDEN

In de SW zitten mensen die geen kant op kunnen... niet in ontwikkeling en NIET in LOON!
DOOD gezwegen en afgedankt in een sterfhuisconstructie die participatiewet heet!
ÉÉN FNV.... zou moeten betekenen...
Mensen die financieel de ruimte hebben om 30% loon per stakingsdag in te leveren... dat DIE mensen in de bres springen voor HEN die dat NIET kunnen missen.

Velen hebben de mond vol van sollidariteit en zeggen het logisch te vinden dat de draagkrachtigen en mondigen zich sterk maken voor de zwakkere Broeders en zusters in de samenleving....
IK MERK daar weinig van tot op HEDEN!
Tot op heden denken ALLE sectoren puur in eigen straatje....
ALLE afdelingen...regio's binnen FNV DOEN weinig tot NIETS aan ondersteuning!

JA IK ben MONDIG en KADERLID, maar ruim 80% van de medewerkers binnen de SW zijn dat NIET!
protesten laten horen met 11 mensen op de 600 werknemers schiet NIET OP dus BIJVAL is NOODZAKELIJK!

Zolang de verdeeldheid heerst zal de SW moeten/mogen creperen.....
DAAROM wens ik voor 2015
EENHEID in het nieuwe FNV
DAADKRACHT door het FNV
BEHOUD van indicatie plaatsen IN de SW
BEHOUD van WERK EN ECHTE BANEN
(OOK Binnen de SW)
EN dat SOLIDARITEIT niet alleen zal gaan om de (eigen) Sectoren....
2015 zal mijns inziens een jaar moeten worden waarin de KRACHT van het SAMEN voor elkaar opkomen
(juist het opkomen voor de zwakere medemens)
De boven TOON zal moeten gaan voeren...

Ik ben heel benieuwd...
want een nieuwe weg/visie in willen slaan
is nog geen feit dat de old NETWORK/ OLD scool thinking
ook werkelijk uitgebannen gaat worden!

Waarbij aangemerkt moet worden dat de reden dat veel mensen FNV de rug hebben toe gekeerd,
Het tomeloos polderen en moeten en zullen praten,
waardoor NIET de gewenste resultaten zijn geleverd....
VELEN voelen zich in de kou gezet de afgelopen 50 jaar....
Daar moet NU tegen gevochten worden door 1 FNV, SAMEN!
SAMEN is massa... SAMEN is KRACHT
SAMEN is AANZIEN
SAMEN IS VECHTEN VOOR BETER!

SAMEN vechten, voor mensen EN RECHTEN!

Een ideaal na streven is geen dagdromen!
Wanneer slagkracht stokt is versterking zoeken geen zwakte bod!
De Bonden die NU  tot de nieuwe vakbeweging komen, hebben dat in gezien.

Niet langer ieder afzonderlijk het wiel blijven uitvinden....
maar de kennis met elkaar delen EN elkaar versterken is het doel.
De Oude sectoren blijven bestaan maar worden aaneen geschakeld tot een sector groep.
waardoor ook bij Acties, meer mensen tot de doelgroep behoren en du meer mensen
die, mee doen dan.
DAT is de opzet.
Zelf ben ik ook geen voorstander van het eindeloos onderhandelen/praten en polderen.
Waardoor  het mij meer waarschijnlijk lijkt om dus met meer mensen tegelijk
ACTIE te voeren.

SAMEN VECHTEN, doe je SAMEN.
Opgebouwde rechten, worden afgebroken, wanneer je niet vecht voor het behoud van die rechten.
Slapen doe je snachts?
NEE, slapen doe je als vakbond NOOIT!
wanneer je slaapt zal je een oor aangenaaid worden...
Wat inhoudt dat JE ten aller tijden alert dient te blijven!

Het wakker zin als vakbond houd in dat hoe meer mensen wakker zijn
en hoe meer mensen wakker geschud worden waardoor alertheid zal groeien
zodat er Meer en duidelijker signaal afgegeven kan worden
voor Rechten behoud en verdere rechten opbouw voor werknemers en bevolking.

Slappe hap,
veel woorden weinig daden
Wat doet die vakbond nou helemaal,
enz enz... alle tegenwerping heb ik al eens gehoord.
Basis is dat een betere wereld bij jezelf begint...
EN de vakbond ben JIJ!
die twee gecombineerd is dus:
Wordt LID en zet je in voor betere RECHTEN in Nederland.

KOM JIJ in ACTIE?

Nu veel wetten van dit afbraak kabinet aangenomen zijn is het juist zaak om tegen misstanden via die wetten in actie te komen...
Het is zo makkelijk om te wijzen naar anderenb, zo van laat hun er tegen vechten....
Maar bedenk wel, wil JIJ je nek niet uitsteken, niet klagen dat je de klos bent!
De vakbond EN OPPOSITIE ben JIJ!!!!!
je stem laten horen en ACTIES voeren werkt echtwel.....
Soms duurt het en lijkt er weinig te helpen, iede puntje die er wel binnen gehaald word is er 1!
Dus laat je Horen en laat je ZIEN!
Uitkeringsgerechtigden/ wajongers/ gezondheidzorg / transport/metaal/ WSW en vele andere sectoren hebben er mee te maken
ARBEIDSVEDRINGING en WERKEN met behoud van uitkering!
vroeg of laat wil het politieke zooitje dat IEDEREEN tegen een uitkering als vergoeding gaat werken!
dus kom op voor JOUW bestaansrecht en steek zelf je nek OOK uit in het PROTEST tegen de TOTAAL AFBRAAK!!!!!!

De vakbond BEN JIJ!!!!!

Op deze pagina  vakbond nieuws met doorlink naar FNV sites
Waarom?
Omdat; de arbeidsomstandigheden  er niet beter op worden
           Er heel veel mensen WEL heil zien in een goede CAO.
           Er tegen geluid gegeven moet worden, tegen werkgevers en kabinet.
           Verslechtering in wetgeving reden zou moeten zijn om te verenigen in een vakbond.
           waar mensen zich druk om maken vaak om arbeidomstandigheden gaat.
           FNV Tegen verdringing is
           FNV uw KOOPKRACHT wel belangrijk vind
           ook werklozen recht hebben op werk, opleiding en toekomst
           Vrouwen ook rechten hebben waar voor gevochten moet worden
           in Iedere sector altijd wel IETS aande hand is
           belangrijkste is dat alle burgers het beter zouden moeten krijgen als dat nu
           het geval is.

 Tegenwerpingen  als de vakbond doet toch niets
 of De vakbonden hebben in het verleden belangen niet goed verdedigd
 die zijn bekend, ook bij de vakbondsbesturen.

Het probleem wat zich voordoet is dat de LEDEN proberen af te schuiven op Bestuur en sectorraden!
waarbij voorbij wordt gegaan aan het FEIT dat JIJ de vakbond zelf bent!
JIJ...> de werknemer en BURGER die vind dat er veel mis is, zal ZELF in actie moeten komen!

En Alle werknemers eisen binnen halen is onmogelijk, men probeert steeds vaker ook met acties werknemers belang na te streven.
wat inhoud dat BondBestuur rekening houdend met wat vooral LEDEN willen en vinden, het maximaal haalbare zullen na streven om binnen te halen.

Daarom vind ik het van belang om op  mijn  site een FNV pagina te hebben.
31-5-2015
aangevuld


Het valt mij op dat er nog steeds mensen zijn die het nut van collectief ergens voor strijden niet zien en niet begrijpen. iemand die alleen iets probeert te verbeteren zal 999x van de 1000x niets bereiken!
gezamenlijk met één uitstraling één gezicht naar uiten treden is wat vakbonden voor staan...Het polderen en eindeloos door praten terwijl er geen schot zit in onderhandelingen is voorbij....
WERKNEMERS BELANGEN voor op alles... is wat leden steeds meer duidelijk maken...
Daarom ook weer nieuwe CAO's ondanks tegen werkingen van werkgevers
en dankzij de volhardende acties binnen de verschillende sectoren

De vakbond ZIJN alle LEDEN!!!!
Samen strijdend voor een betere werkomstandigheid en CAO's...
Iedere sector staat niet los van de andere...
voorbeeld...
een eenmansbedrijf in verzekeringen start thuis...
na enige tijdf heeft die meer ruimte nodig dus naar een huurpand...
dat weer te klein moet er een groter pand gekocht worden
wat vaak dan weer gebouwd moet worden....
en zo werkt iedere sector....
veel sectoren leveren diensten aan andere sectoren....
Dus waarom de werknemersstrijd per sector houden als het één het ander versterkt?
dan dus ook bijval vanuit andere sectoren noodzaak!
hoe groeter het protest des te sneller er werkelijk gepraat kan worden over inhoudelijke verbeteringen!
niet alleen! maar SAMEN!

Schaf het ambtenarenrecht niet af!

10 januari 2014
Als het aan de Tweede Kamer ligt, wordt woensdag 15 januari opnieuw gesproken over de initiatiefwet van D66 en CDA om de ambtelijke rechtspositie (grotendeels) af te schaffen.
http://www.abvakabofnv.nl/over-ons/nieuws/nieuwsoverzicht/2014/01/schaf-het-ambtenarenrecht-niet-af/

1.000 jeugdwerkers in actie vanwege nieuwe Jeugdwet

22 januari 2014

Vandaag kwamen 1.000 jeugdwerkers in actie in Den Haag om hun zorgen te uiten over de Nieuwe Jeugdwet. Zij gingen in debat met Eerste en Tweede Kamerleden, lichtten hun persoonlijke verhalen toe en protesteerden vervolgens via een mars door Den Haag.
http://www.123website.nl/builder/pages/editpagecontent.aspx?pageid=322478151

Toenemend aantal Acties

Diverse Bonden voeren in toenemende mate ACTIES in diverse sectoren.
op Lokaal niveau koppelen steeds vaker bonden hun Acties met in het achterhoofd
de Fusie tussen de bonden per 1-1-15. Dan ontstaat de
FNV in Beweging.
En is dan de grootste bond ooit sinds de eerste bond zich oporichte in Nederland.
NOODZAAK, want met meer samenwerken en meer LEDEN kan een BOND een steviger vuist maken tegen alle afbraak plannen.

Opmerkingen

erik

30.06.2019 15:37

hoera directeur tomin is per 1-7-2019 ontslagen [dit kon ook niet anders je kunt geen dreigbrief schrijven naar personeel op beschutte werkplek]

joost

07.06.2015 22:43

deel 2 ik wou zeggen dat fnv overheid ons hangvaten kan geven hoe de dienstverleningenbeter kan

joost

07.06.2015 22:42

het bovenste wat u schrijft is correct mijn idee is dat je wordt gestraft als je het niet goed oplost denk ik en nu zou het prettig zijn als de fnv overheid ?

Meest recente reacties

24.09 | 18:44

Hoi dennis
Hier heb je mail adres van Menzo dan kunnen juli
een mailtje sturen na menzo

Vriendelijke Groet menzo

08.05 | 20:23

Nee sorry heb ik niet

21.04 | 10:47

heb je een video Hard en Vals zangtrio?

06.10 | 21:00

Heb je text gelezen en ik ben het helemaal met je eens. Maar vind het een prachtige geschreven stuk.

Deel deze pagina