27. jan, 2014

Nog 16 dagen t/m 11-2

Mensen, Mensen, Mensen!
Wanneer het U nog niet duidelijk is...
Medio februari (ergens tussen 11 en 20 februari) word verwacht dat de participatiewet
aangeboden word aan de tweedekamer.
Wanneer dit gebeurt gaat de kamer de wet in stemming brengen...
wanneer er een meerderheid VOOR deze wet is zal deze wet "aangenomen worden!"
Aangezien in de wetten lobby... op voorhand 1e kamer senatoren mee beslissen is dan
het in stemming brengen in de 1ekamer een formaliteit!

DAAROM gaat de SW 11-2 in DenHaag ACTIE voeren!
HET is daarom van het grootste belang (wil men nog een kans maken op gerede tweifel)
Dat iedereen die getroffen word door de willekeur die de participatiewet teweeg brengt,
MASSAAL naar Den Haag toe komt en hun stem laten horen.
De participatiewet komt onder uitvoering van de gemeenten, die zoals iedereen kan mee krijgen in de pers het beschikbare budget NIET aan de doelgroepen zal besteden, echter de gaten in gemeentelijke begrotingen zullen er mee gedempt worden.
Hierdoor blijven velen in de kou staan als het gaat om verzorging, begeleiding, hulp middellen die opeens NIET meer vergoed gaan worden, pgb/wmo die ook voor onderwijs instellingen Niet meer berijkbaar zullen zijn...
en  Dagopvang voor gehandicapten EN de SW zullen opden duur totaal verdwijnen!

De Zorg word verder uitgehold en  mensen die er geen verstand van hebben worden, in een vakgebied waar uitsluitend vakbekwame mensen hun werk goed kunnen doen, te werk gesteld.
De zorg werkers worden structureel (nu al) uitgeruild tegen  mensen met een uitkering EN wat nog gevaarlijker is; geen vak kennis hebben is minder zorg kunnen bieden!

Naast  de voornoemde sectoren, worden Wajongers uitgesloten van beschermde werkplekken...
En krijgen(als het aan  dit kabinet ligt) alle sectoren de druk van mantel zorg op hun nek...

Immers Meeste huishoudens zijn twee verdieners, die vrij zullen moeten krijgen om mantelzorg te kunnen  geven...
Dit betekend ook loon in leveren waardoor steeds meer mensen met minder geld toe zullen moeten.
Wat in de toekomst bij het hypotheek verlengen op vervelende complicaties kan uit komen...
Lager loon betekend minder kredietwaardigheid en dus lagere hypotheek mogelijk.
daar woord NU volledig aan voorbij gegaan!

Er wodt min of meer gereageerd dat het een tijdelijke aard heeft deze wet.
Tot de crisis en economie over is en op orde!
Geloof die onzin NIET!
In principe worden wetten gemaakt om structureel mensen er aan te onderwerpen!
dus  wat nu word afgebroken, zal niet op andere manier weer gerepareerd worden wanneer deze wet word ge├»nstalleerd!
De aanpassingen dienen op voorhand ingevoegd te zitten in de wet!

Waarbij waarborging van Bescherming EN noodzaak van ZORG een must is.
Daarnaast mensen met een beperking die medisch is vast gesteld en in een indicatie raport vast gelegt ligt, uitsluiten van de juiste zorg en de juiste bescherming tegen een betaalbare prijs (ook voor de armlastigen en minima) is schandalig!!!

Daarom heeft de SW die ACTIEDAG en roept ieder op ook te komen!

nog 16 dagen te gaan om te mobiliseren en 11-2 vrij te zetten in UW agenda zodat U OOK naar Den HAAG kan KOMEN

Meest recente reacties

24.09 | 18:44

Hoi dennis
Hier heb je mail adres van Menzo dan kunnen juli
een mailtje sturen na menzo

Vriendelijke Groet menzo

08.05 | 20:23

Nee sorry heb ik niet

21.04 | 10:47

heb je een video Hard en Vals zangtrio?

06.10 | 21:00

Heb je text gelezen en ik ben het helemaal met je eens. Maar vind het een prachtige geschreven stuk.

Deel deze pagina