3. jun, 2014

Vliegende Brigade SW

De Vliegende Brigade zijn kaderleden die bij "vliegende "Acties het land door crossen om
in een snelle ACTIE aandacht te vragen voor de op dat moment spelende onderwerpen.
Dit kan een actie zijn naar werkgevers toe
Dit kunnen ook acties zijn naar gemeenten en 1e en 2e kamer

Door dit soort acties is het in 2013 en 2014 gelukt om media te berijken.
Daarnaast is mede door dit soort acties de vakbond in beeld bij het grote publiek
Dit levert in de sectoren actiebereidheid en nieuwe leden op.

Een vakbond die groeid, is een bond waar rekening mee gehouden moet worden.
Dus kunnen er beetje bij beetje weer CAO's afgesloten worden.
Het verwijt  wat ook te horen is naar vakbonden gericht; "waar was de vakbond de afgelopen 40 jaar?"
dat kan niet ongedaan gemaakt worden, al kan er nu (eindelijk) wel frisse wind waaien en een ZICHTBARE en STRIJDVAARDIGE bond opstaan...

Vele mensen binnen de vakbonden die willen en laten zien, hoe er OOK voor het volk gestreden kan worden!
Een van de middelen daarvoor is de VLIEGENDE BRIGADE!
niet LULLEN maar doen!

Daar je laten zien, waar het verschil gemaakt kan worden!
LEDEN die niet alleen een grote bek hebben en verder niets doen,
NEE leden die zich laten horen EN zien...

Dat bepaalde nieuwe wetten NIET door de beugel kunnen!
Dat overheden NIET verworvenheden "zomaar kunnen en mogen afnemen"!
Dat Werkgevers NIET moeten gaan denken, de werknemers pikken toch wel alles!
Dat werkgevers gaan begrijpen dat zonder werknemers hun bedrijven naar de klote gaan!
Dat de EU geen REDEN MAG ZIJN, om LONEN onder bestaansminimum te laten komen!
Dat MENSENRECHTEN ook NU tellen!

Daarom komt de VLIEGENDE BRIGADE in ACTIE!
De participatiewet is een gedrocht wet!
Het is een wet die 14 bestaande wetten koppelt tot één regeling die maakt dat het
mogelijk is om mensen structureel tegen een uitkering te laten werken.
Mensen hun recht op "menselijk bestaan"zoals omschreven in de rechten van de mens, kunnen worden afgenomen.
DAAR gaat de basis strijd NU om!

Iedereen die een  baan in loondienst heeft is Potentieel werkloze door de verruiming van het ontslag recht!
DAAR gaat de strijd om!
Dat er sectoren zijn die tot op de grond toe worden afgebroken....
DAAR GAAT DE STRIJD OM!
En ja er is gelukkig een groeiende groep mensen die de afbraak van het sociaal netwerk en vangnetten voor mensen die niet mee kunnen komen.... veroordelen en daar ACTIES voor willen voeren!
Mensen die door ziekte, ouderdom, gezondheidsproblemen en menselijke on-kunde
noodgedwongen aan de onderkant van de samenleving zitten.
DIE mensen wil men met de participatiewet gelijkstellen aan degroep mensen die koste waqt het kost tegen een uitkering thuis willen zitten.

Waarbij gezegt MOET worden dat, meeste mensen met een uitkering graag zouden willen werken in een "NORMALE situatie tegen normaal GOED LOON!

DAAR GAAT DE STRIJD OM!
een strijd die WIJ GEZAMELIJK aangaan, omdat niets doen NIET loont!

De STRIJD gaat voort! MET of zonder U....
Maar WEET:  Des te groter de massa verontwaardiging geuit wordt
Zoveel meer is de kans van slagen!

17 Juni gaat de vliegende Brigade  sector SW WEER een actie houden!
OMDAT de SW niet mag verdwijnen, aangezien ieder die nu nog gezond is, ooit OOK het vangnet wat de sociale werkvoorziening is, nodig kan hebben.
nodig KAN hebben, omdat iedereen het risico loopt arbeidsbeperkte te worden!

DAAROM is het zaak dat de strijd DOOR gaat!
Met zoveel mogelijk mensen!

OMDAT IEDEREEN TELT!

Meest recente reacties

24.09 | 18:44

Hoi dennis
Hier heb je mail adres van Menzo dan kunnen juli
een mailtje sturen na menzo

Vriendelijke Groet menzo

08.05 | 20:23

Nee sorry heb ik niet

21.04 | 10:47

heb je een video Hard en Vals zangtrio?

06.10 | 21:00

Heb je text gelezen en ik ben het helemaal met je eens. Maar vind het een prachtige geschreven stuk.

Deel deze pagina