Red de SW, STOP de sloop! #SaveSW

Sinds invoering P-wet....
Is instroming niet meer mogelijk en zijn gemeenten structureel bezig de SW aan het afbreken...
ze kijken alleen naar de doelstelling
van 110.000 SW medewerkers terug brengen naar 30.000!
Dat die afbouw in 40 jaar tot stand mag komen, komt bij gemeenten NIET meer voor in het beleid!

Door de natuurlijke uitstroom (pensioen en overlijden)
én de uitstroom naar regulier werk zou normaliter ongeveer 40 jaar huidige SW afbouw duren.
MAAR! Gemeenten krijgen daar bovenop extra te maken op meerdere taken bezuinigingen te verwerken...
de SW is toch al op slot, dus moet die maar gelijk gesloopt worden.... is de gedachte die in veel gemeenten de kop op steekt!
Dit is mijn conclusie op het beleid wat gemeenten menen te moeten volgen.

Dat via de wet werk en inkomen iedereen die werkt minimumloon zou moeten verdienen, vinden gemeenten irrelevant!
Immers binnen de zelfde P-wet staat dat mensen met een (bijstand) uitkering aan het werk geschopt mogen en kunnen worden en dat gemeenten verplicht zijn hier op beleid te ontwikkelen.

Dat beleid resulteert in werken voor de uitkering...
Uitkering is ONDER WML!
Dus tegenstrijdig aan de WWI!

En waar worden die mensen dan (vaak) te werk gesteld?
Juist in de SW!
Daarnaast breken gemeenten gemeenschappelijke regelingen (samenwerking tussen meerdere gemeenten) af!
En dus ontstaat er binnen veel gemeenten situatie dat
het Sw bedrijf "te duur"bevonden wordt voor de gemeentelijke begrotingen!

Hierop besluiten gemeenten gezonde onderdelen onder te brengen bij reguliere bedrijven en
voor het niet rendabele deel rest sluiting (uiteindelijk)
want gemeenten willen af van de miljoenen tekorten!

Is dit te stoppen?
Pas als mensen in de SW weer gezien gaan worden als MENSEN die binnen hun kunnen hun stinkende best doen!
Pas als Ambtenaren, gemeente raden en Wethouders gaan snappen dat het niet"goed dat je hier kan werken"is, maar Geweldig dat JIJ nog mee kan doen op een beschermde werkplek!

En Als ieder ander in onze samenleving gaat snappen dat "medisch beperkt zijn, iedereen kan overkomen...
bij geboorte, door ongevallen of gewoon door verhoogde slijtage door zwaar lichamelijk werk.
En door werken op ongezonde manieren

Pas als mensen, mensen gaan steunen en zorgen dat iedereen RECHT heeft op menswaardig bestaan...

DAN kan er gekomen worden tot stoppen van de sloop van de sociale samenleving!
#SaveSW

Beleidsmakers: DOOF, BLIND en mentaal Kreupel

SaveSW
Participatieplatform, Gemeenten, beleidmakers SW, Ze hebben GEEN idee wat het is om een handicap te hebben!
ADHD noemen ze al een handicap!
en achterstand tot de arbeidsmarkt (Uitkering gerechtigde)
is het zelfde als een Handicap hebben volgens deze niet sporende plucheterreur!...

Als je een arm gebroken hebt, dat vergelijken ze voor het gemak met
"iets" blijvend mankeren!
Zo kan ik nog wel even door gaan!

En dan spreken gemeenten van 1 doelgroep in de participatiewet!
Te schofterig voor woorden!
Ze weten totaal niet wat een handicap met de mensen doet!
welke blijvende, dagelijkse problemen, mensen moeten overwinnen
om te kunnen blijven functioneren!

Wajong, WIA, WAO, WAW enz enz al die mensen doen aan top sport om maar op de been te blijven...
maar de beleidsmakers zijn te BLIND DOOF en mentaal KREUPEL
Om werkelijk te kunnen zien waarom beschermd werken noodzakelijk is!

De Sociale werkvoorziening OOIT de Parel van de verzorgingstaat der Nederlanden!
DIE Parel wordt structureel afgebroken!
Politici ongeacht waar die werkzaam zijn....
Gemeente, Profincie, Rijks Instanties of Landelijk
OVERAL zijn politici blind voor welk DRAMA zich afspeelt!

*De P-wet schrijft voor:
*SW opslot (geen nieuwe instroom meer)
Alsof iemand met maximaal 60% arbeidsbelasting opeens gezond is!
*Mensen in de SW verplicht laten uitstromen naar regulier werk
Alsof mensen met medische beperkingen opeens gezond zijn...
*En dan de Werk verdringing die de P-wet mogelijk maakt!
Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt versnelt aan het werk brengen...
1 Doelgroep waar dus OOK de gehandicapte medemens onder geschaard wordt
Maar die hoofdzakelijk bedoeld is om GRATIS personeel
bij bedrijven neer te kunnen zetten!

En dan OOK NOG SCHIJT hebben aan het CAO SW op diverse punten!
Daarom roep ik al tijden...
STEUN DE SW!
STOP DE AFBRAAK!
#SaveSW

Beleidsmakers SW: Regels oude SW NIET uitgevoerd!

#SaveSW Lees en concludeer zelf!

Wet sociale werkvoorziening
Geldend van 01-01-2015 t/m 30-06-2015

...

Hoofdstuk 2. De gemeentelijke sociale werkvoorziening
Artikel 2
1 Het college kan aan een ingezetene die geïndiceerd is een dienstbetrekking aanbieden voor het verrichten van arbeid onder aangepaste omstandigheden.
2 Het college kan een privaatrechtelijke rechtspersoon aanwijzen ten behoeve van de uitvoering van deze wet. Het college regelt in het aanwijzingsbesluit de inhoud van de rechtsbetrekking tussen zichzelf en de betrokken rechtspersoon.
3 De gemeenteraad stelt bij verordening regels over de wijze waarop de ingezetenen die geïndiceerd zijn of hun vertegenwoordigers worden betrokken bij de uitvoering van deze wet, waarbij in ieder geval wordt geregeld de wijze waarop:
a. periodiek overleg wordt gevoerd met deze ingezetenen of hun vertegenwoordigers;
b. deze ingezetenen of vertegenwoordigers onderwerpen voor de agenda van dit overleg kunnen aanmelden;
c. zij worden voorzien van de voor een adequate deelname aan het overleg benodigde informatie.

Kijk bij de diverse gemeenteraad vergaderingen in de agenda planningen...
en concludeer dat men in die tijd verzuimd heeft om structureel de SW als agenda punt te hebben in de vergaderingen!
TOEN AL ging het fout! (mijn eigen vaststelling)

En dat wordt NU via de P-wet over de mensen binnen de doelgroep.. afgerekend!
STRAF de SCHULDIGE beleidsmakers/ politici!
NIET de SW medewerkers!

Meest recente reacties

24.09 | 18:44

Hoi dennis
Hier heb je mail adres van Menzo dan kunnen juli
een mailtje sturen na menzo

Vriendelijke Groet menzo

08.05 | 20:23

Nee sorry heb ik niet

21.04 | 10:47

heb je een video Hard en Vals zangtrio?

06.10 | 21:00

Heb je text gelezen en ik ben het helemaal met je eens. Maar vind het een prachtige geschreven stuk.

Deel deze pagina