Vergeten kan niet.

Strijden voor je leven
Alles gegeven...
Moe en afgemat
gaan langzaam lichaamsfuncties plat.

Bij geen zicht op beter worden
Nemen herinneringen toe.
Mooie, waardevolle en dierbierbare momenten
Leerzaam daar waar mogelijk was.
Sturend jouw omgeving naar beter...
is eindigend in rust en rauw.

Vader zijn, daar was je trots op
Druk als je was....
Maatschappelijk bewogen,
emotioneel vaak bevlogen
Waren dagen veel te kort.

Na strijd op ziekbed, rust gegunt
Resteren herinneringen aan wie je was.
De steun, de adviezen die je ongevraagt gaf.
Maken dat ik je blijf missen...

2012

 

Als de tijd.....

Als de tijd er is...
de tijd is er
het moment...
het moment ook....
ongrijpbaar en toch aanwezig...
als ademzucht in avond rood

Als de tijd er is...
is de tijd er.
Zodra de wil er is
is de wil er....
zodra het moment waarop beleven wordt beleeft wordt
en de tijd er is!

©CorvanStek

(Glim)Lach

Al doet je lijf nog zo'n pijn....
Humor houdt je op de been...
Al is je leed nog zo groot,,,
aandacht die welgemeend, jou een pijnloos moment verleent.
Een lach een traan, gemeent wel te verstaan......
Geeft verlichting in jouw bestaan.
Gezelschap, vriendschap en humaan...
Laat de glimlach op jouw gezichtje staan.
Eeenzaamheid is snel verdreven...
Dan, waneer een lach, een schouder of aandacht wordt gegeven...
maakt dat op jouw gezicht al is het maar heel even....
Een glimlach staat.

Dromen.... weltruste

De oogjes toe zwaar van de vermoeienissen van de dag.
Gapend en weerstand biedend,
aan de aantrekkingskracht van de nacht.
inrollend in de deken... is loomheid die het wint...
al snel zijn dromend die de onbekendheid vindt...
Dromen van mooie en fijne gedachten....
Dromen die overdag geduldig wachten,
Tot het moment dat je jouw ogen sluit...
en einde van de leefbare dag inluidt.

Weltruste

Onvervalst en uit het hart

Onvervalst en opgezweept
Aangezet en opgedweept
Opgezet en aangedaan
Is eerlijkheid op gestaan...

...

Rechtvaardigheid nagestreefd
Strijdvaardigheid betoond
Zal eerlijkheid zegenvieren
En MOED beloond!

Zie licht in de duisternis zodat je door kan gaan.
Zie licht aan het eind van de donkere onzekere tunnel
als leidraad voor waar je naar toe gaat.
Vertrouw op inzicht en doorzettingsvermogen, zodat je jouw doel bereikt.
Weet dat inzet leid tot stijd....
Strijd waardoor je weer boven komt drijven...
Daarom zal Strijd altijd nodig blijven...

Onzekerheid, onmacht en onder gewaardeerd?
Worstel en kom boven
Licht gehavend en bezeerd
Komt de cyclus keer op keer weer neer op STRIJD...
Strijd die naar de overwinning lijdt!

ZIEN..................................................       

ZIEN zonder kijken
Horen zonder geluid...
EENHEID met en in jezelf
Is Rust en WETEN

Samen, gedicht

politiek ver van je bed?

alles bepaald
worden wij van; slecht!

dus laat je niet kennen

en laat je horen.....

Samen leven word dan herboren!

Samen daar draaid leven om.....

en denk dus niet: ach kom.....

bepaal als éénling maar ook te samen.

waar, wie of wat bepalen.

Vecht als maatschappij er tegen.

zo krijgt een ieder weer leven!

                                 Cor van Stek
                                             2003

verlies

Na verlies, Emoties te over.....
Zover en zoveel mogelijk gezorgd
En er zoveel mogelijk voor haar zijn geweest.
Lijden verzacht en wilsbeschikking nagestreeft....
Rest een overdenking en respect.
Het regelen en afronden, naar een waardig afscheid.
............................
Een bewogen leven is geeindigd....
Een leven met vallen en opstaan
van wat ik uit verhalen heb kunnen opmaken
een leven met uitersten.
met hele mooie momenten en diepe wonden.
Ma had haar mening en liet die horen...
Zich storend aan mensen, die ogenschijnlijke ongeïntereseerdheid  tonen en
zeker de dingen niet aanpakten zoals dat zij gedaan zou hebben.
Vloekend en tierend omdat haar lijf niet wilde doen  wat zij in haar hoofd had te willen doen.
Verbaal en NON-verbaal haar lichamelijke gevecht vervloekend.
Nadat Pa weg gevallen was, steeds vaker aanhalend achter hem aan te willen.
Was haar val in de nacht haar teveel.
.........

Moeilijk

Moeilijk als je een dierbare ziet aftakelen.
Moeilijk om je eigen emotie de baas te zijn....
Benauwd, pijn  en geestelijk op....
Is lijden in maximum vorm aanwezig.
Lijden wat je dierbaren het liefst bespaart.
Artsen die opgeven  ondanks lijden niet zien zitten.
De wil om te leven al een tijd voorbij...
Maakt lijden ondragelijk en groeid hoop om te worden bevrijd.
Bevrijden van last en ellende...
Is geven van rust in ieders ziel.
De dierbare die eerder een paar ribben brak toen zij alleen maar even viel.
Is nu met haar 84 jaren aan het eind van haar latijn.
Wetend dat het heel langzaam aan, haar einde zal zijn.
Gevochten en gestreden haar hele leven lang...
Enige wat ik haar als zoon wensen kan....
Is haar lijden te verzachten en te laten gaan...
hoe moeilijk en pijnlijk het ook is.
Hoeveel ik haar in de toekomst ook mis.
Zij heeft haar strijd gestreden...
Zij is pas weer tevreden...
wanneer zij zich kan verenigen met haar man...
dan zeg ik hoe pijnlijk ook, rust zacht mam!Wijsheid in conclaaf


wijsheid in een notedop is als domheid in het groot...
verbeter je het niet kan je er niets mee....
(wijsheid Cor)

kreeg ik reactie op:

eerst een vraagje ...
wat kun je verbeteren aan wijsheid in een notendop????(lijkt mij dat de vergelijking een beetje mank gaat ...)

terug reactie:
een notedop is klein (kleingeestigheid/kortzichtige weisheid)
groeit de wijsheid is de notedop te klein en overstijgt de rest?:)
wijsheid moet groeien om daarmee de domheid te niet te doen?
dat zegt mijn net gemaakte opmerking

tja, daar verschillen velen van mening?

mijn reactie...
domheid is on wetendheid... wijsheid is weten dus neemt onwetendheid en domheid weg
ik vind dat je beter wijsheid in een notendop kunt hebben
want dat is beter dan domheid in het grooot

een beetje wijsheid is beter dan veel domheid?
 
dat is ook weer waar...
maar, de alwetendheid bestaat niet en dus hou je ook op het wijsheid gebeuren altijd verbetering nodig om dus die onwetendheden op te vangen...
dat is ook weer waar...
is dus versterkend;)

niemand weet alles en laten we dat vooral zo houden

en stoppen met leren is dom 

het werkt!

Laat een ander niet lijden!
Elkander steunen in slechte tijden.
Dat is het grootste goed.
En dat geeft de ander moed!
Moed om door te gaan...
Waardoor ook voor een ander klaar te staan.
OM die gene op te vangen
die steun en hulp verlangen
Zodat reactie op reactie elkaar versterkt
Elkaar helpen, ja dat WERKT!

Leven

De kracht hebben om te leven....
De kracht hebben om te geven.
De mogelijkheid om dromen na te streven
Is in "LEVEN"verweven!

De wil om te leven....
de wil om te Geven.
Is de mogelijkheid om on-mogelijkheden te verleggen en na te streven.

Leren van het leven
Is leren van ieder dingetje die voor jou belangrijk is.
Leren te krijgen wat JIJ mist.
Leven, Leren, wil en Kracht
Omdat IEDEREEN daar om smacht!

onmacht


Hoe Scherper de Tong is,
Des te groter het smachten, naar gerechtigdheid....
Echter wie wacht en geduld op weet te brengen
zal in later stadium met die scherpe tong meer kunnen bereiken
dan wanneer er gelijk gereageerd word....
Geduld is een schone zaak, zolang waakzaamheid er niet onder lijdt!
Wiens Woord verkondigd uit wraak en onmacht, is gedoemd te verliezen wat gij lief heeft.
Waarmee gestalte gevend aan behoud en bezit, van normen en waardenwaarmee al het verweer begint...
zal de Scherpte der tong bepalend zijn, voor wat bereikt zal worden...

...............................................................................................
Onmacht, het gevoel niets in te brengen te hebben
Maakt weg vrij voor ongenuanceerde uitspraken...
Die teweeg brengt dat er WEER niet geluisterd word naar je.

De enige manier om gehoord te worden is je te laten horen op basis van feiten...
Naar mate dat "men" jou gelijk heeft moeten geven, zal gevoel van onmacht verdwijnen.
Het onvrede gevoel vedwijnt dan ook, want jij hebt "iets" kunnen veranderen.
verander de wereld en begin bij je zelf"
is niet gebaseerd op jouw persoon zijn te veranderen, het is gebaseerd op zelf ïets"te veranderen.
Wanneer jij stappen onderneemt en niet afschuift naar een ander
Dan verander JIJ de wereld EN JIJ begint er zelf mee.

Het starten van zelf dingen ondernemen om ïets beter te maken dan het is,
Is de enige manier om onvrede en onmacht op te hefen.
Alleen JIJ kan daar verandering in brengen.

Dagelijks gevecht

Zitten, liggen, staan
Lopen rennnen, gaan
Voor sommigen onder ons minder normaal.

Slapen zonder medicatie onmogelijk, omdat het lijf juist snachts protesteerd tegen toegenomen pijnen ontstaan op de dag
Pijnen die toenemen omdat `normale`dingen doorgang dienen te hebben
of je lijf het aan kan of niet.

Pijn wat je kan proberen te benoemen
pijn die je kan proberen te omschrijven in hoe jij die ervaart
PIJN, niemand anders dan  jij die weet wat het met jou doet.
Mentaal werkt dat door...
Pijn kan belemmerend werken op het denken, redeneren en structureel iets doen...
PIJN die altijd aanwezig is en overal, ongeacht de situatie, jou laat weten dat je lijf protesteerd.
PIJN wat alleen met de juiste behandeling beheersbaar te maken is...
PIJN, ondanks medicijnen, therapie en afleiding...
Wat zou het heerlijk zijn om een `Normaal`pijnloos lijf te kunnen hebben...
Het dagelijks gevecht rondom pijn, is en blijft een gevecht die zolang je er tegen vecht,
jou een kans geeft om toch `iets`te kunen.
Geef je het gevecht op.....
rest niets anders dan lijden!

Afbraak en ACTIE

Ooit, veel te lang terug....
Werd halt toe geroepen,
aan Afbraak van werknemersrechten!
MENSEN die er WEL voor vechten!
Schromen niet voor ACTIE!

Groei en aanzien

Toen, in het verleden
gevochten werd voor arbeidersrechten...
Groeide aanzien van Bonden.
Recht halen, laat groeien
Aanzien groeit door resultaat!
Resultaat behaald door ACTIES
Maakt vakbonden sterker in aanzien!

Armoede en Leven

Een Leven in Armoede
is GEEN Leven!
Rechten ooit zwaar voor gevochten....
Maakt reden tot ACTIE nog sterker.....
IEDEREEN heeft recht om te leven ZONDER armoede!
VECHT er VOOR!

Beeltenis

Beeld vorming door woordschakering
Spiegelbeeld of lachspiegels...
Foto's en afbeeldingen
gecreëerd om realiteit en beïnvloeding
Maakt beeltenis altijd complex. 

_______________________________________________________________________________________

Een gedachte
een beeld
Tastbaar door woordelijke omschrijving
Fictief door niet aan te kunnen raken
en toch werkelijkheid.

_________________________________________________________________________________

Ooit ongerepte natuur
Door Menselijke wanorde kapot gemaakt
Geeft aanblik van verlaten steden!

__________________________________________________________________________________

 Een wolkendek donker en grauw,
Mensen die nemen regels niet nauw
Verandering doet leven
Minima, leven niet gegeven
Omdat er altijd mensen zijn die denken beter te zijn...
Zal het wolkendek nog immer duren
TOT een sprankje zonlicht de hoek om komt gluren...

___________________________________________________________________________________

Tegen wind  en regen in,
Tegen rivieren, stromen in.
Tegen alle dromen in....
KOMT ooit de waarheid boven.

____________________________________________________________________________________

Nederig knielt de dienaar,
Opportunistisch is hij die nooit knielt.
______________________________________________________________________________________

Kale takken, verzopen gronden,
Triestheid al om,
Kan vreugde om iets kleins niet deren
opdat goede tijden zullen weder keren.
___________________________________________________________________________________

Beperkingen zijn een persoonlijke strijd
Bemoeienis is alleen  gegeven aan "hen" die daartoe aangewezen zijn door de beperkte. __________________________________________________________________________________

Werken is werken
zoals werken, werken is.
Veel werken
weinig werken
naar vermogen werken
naar mogelijkheden werken
werk maken van werken
werken en iets maken
iets maken en werken
laten werken
zelf werken
samen werken
blijft;
werken is werken
_______________________________________________________________________

Gezond blijven hangt samen met gezond leven.
Gezond leven is datgene doen wat GOED voor je is!
_________________________________________________________________________________

Wetenschap is opgedane kennis
Kennis is weten wat je weet!
______________________________________________________________________________

Kennis van anderen gebruiken is; niet zelf het wiel opnieuw uit vinden!


Meest recente reacties

24.09 | 18:44

Hoi dennis
Hier heb je mail adres van Menzo dan kunnen juli
een mailtje sturen na menzo

Vriendelijke Groet menzo

08.05 | 20:23

Nee sorry heb ik niet

21.04 | 10:47

heb je een video Hard en Vals zangtrio?

06.10 | 21:00

Heb je text gelezen en ik ben het helemaal met je eens. Maar vind het een prachtige geschreven stuk.

Deel deze pagina