en U vraagt zich af waarom?

Op 1 mei gaat één FNV ACTIE houden in Amsterdam.
1MEI de DAG van de ARBEID!

Het is in Nederland nogsteeds geen officiele vrijedag, 
waar het buiten ons land in heel veel landen,
een algemeen recht is geworden De DAG van de Arbeid te vieren als Nationale FEESTDAG!

Er wordt te veel en TE VAAK geprobeerd te tornen aan de RECHTEN van de  WERKNEMERS!
Rechten waar in het verleden met BLOED ZWEET en TRANEN voor GEVOCHTEN is.

In een TIJD waar MKB/VNG EN OVERHEID  als één blok opereren,
 masaal de aanval aangaan tegen de verworven rechten....
Daar GAAT het VERNIEUWDE FNV niet  in een hoekje kruipen....

WIJ LEDEN van het FNV...
WERKNEMERS , ARBEIDERS
WIJ gaan laten ZIEN, dat wij KOOPKRACHT en ECHTE BANEN Eisen!
WIJ gaan laten HOREN dat WIJ verdere AFBRAAK van arbeiders RECHTEN
NIET zullen TOLLEREREN!
FNV ROEPT ook IEDEREEN op om VRIJ te nemen
EN naar AMSTERDAM te komen.

1 MEI omdat verworven RECHTEN behouden dienen te blijven
Omdat WERKVERDRINGING NIET te Accepteren is!
Omdat Sloop van DUIZENDEN  BANEN NIET te  accepteren is!
OMDAT CAO's werknemers RECHTEN waarborgen  en DIE dus OOK ter discussie staan!
Feitelijk dus OMDAT IEDERE WERKNEMER behoort te tellen!

DAAROM 1 MEI!

KOMEN ! ! ! !  AMSTERDAM ! ! 1 MEI ! !  DRESSCODE "ROOD"

FNV Kiest voor jaarlijkse 1MEI ACTIE!

Op 31 Januari 2015 was de officiele aftrap van de  Nieuwe FNV
Met een Actie in Utrecht voor 
KOOPKRACHT en ECHTE BANEN!
Aansluitend in de avond het Start feest voor kader leden.
De feitelijke aftrap!!!!

Er is in Utrecht bekend gemaakt dat FNV 1 MEI  "de DAG V/D ARBEID" 
vanaf dit jaar als jaarlijks terug kerende ACTIE wil gaan houden!

Huidige FNV Voorzitter  Ton Heerts: "Het is raar dat in ruim 60 landen deze dag.... 1 MEI een nationale feest dag is... en dat in Nederland het niet eens gevierd word.
Vanaf DIT JAAR gaat het FNV 1 MEI vieren". 

Deze belofte word nu werkelijkheid.
FNV heeft Officiele  1 MEI web pagina geopend en Mensen kunnen zich aanmelden voor 
gratis Bus vervoer naar Amsterdam.
Ook kunnen er op de 1 Mei pagina vragen gesteld worden...
en informatie word hoofd zakelijk via web poagina gedeeld.
op Facebook heb ik van de 1 MEI actie evenement aangemaakt
zodat zoveel mogelijk mensen  zullen mee krijgen dat er een LANDELIJK georganiseerde dag is...

1MEI, de dag VOOR KOOPKRACHT en ECHTE BANEN
TEGEN werkverdringing
TEGEN CAO Blokkades door werkgevers en VNG...
TEGEN de ZORG AFBRAAK
En TEGEN de politieke afbraak van Sociaal Nederland.
IEDEREEN die zich getroffen voelt door welke vorm van afbraak dan ook, zich in hun bestaan bedreigd voelen en  IEDEREEN die Hun stem kunnen en willen laten horen,
zijn van HARTE uitgenodigd om van de 1 MEI viering een massale actie te maken.

Ik ben ER BIJ,
EN U???
Geef U OP! en doe MEE
want IEDEREEN TELT!

https://www.facebook.com/events/797449750338706/
http://www.koopkrachtenechtebanen.nl/

Deel deze pagina

Deel binnen je eigen netwerken... hoe meer mensen komen, hoe beter!
ONGEACHT de sector
waar gewerkt word WERKEN ARBEIDERS!
DOE MEE!
Tegen baan verdringing, Tegen Dwangarbeid, TEGEN afbraak zorg! TEGEN sloop van Sociaal Nederland.
Amsterdam Vondelpark Dresscode "ROOD"

https://www.facebook.com/events/797449750338706/

Misschien ben je ons wel tegengekomen bij jou in het bedrijf. De afgelopen twee maanden hebben we maar liefst 105 kantines bezocht en met jullie gesproken over de cao en de opstelling van de werkgevers (VNG). Hoe nu verder? Die vraag hebben 600 actieve leden van de bond beantwoord tijdens een landelijke kaderbijeenkomst in Utrecht vorige week. We gaan actievoeren voor een nieuwe cao SW! Jij sluit toch ook aan bij de acties?

De looptijd van de nu nog geldende cao is al meer dan 14 maanden verstreken. De afgelopen maanden hebben wij meerdere keren geprobeerd om gesprekken met de VNG te starten om te komen tot eerlijke onderhandelingen en een eerlijke cao. Maar de VNG wilde niet, terwijl zij voor de gemeenteambtenaren vorig jaar wel een nieuwe cao heeft afgesloten (daar hebben onze leden trouwens flink actie voor moeten voeren!).

STANDPUNT VNG

Deze week kwam de VNG dan eindelijk met een antwoord. Helaas is dit antwoord ronduit schokkend. De VNG wil wel praten over werkzekerheid, maar ziet geen enkele ruimte voor loonsverhoging. Nu niet, maar ook in de toekomst niet meer.

Dit zou betekenen dat het loon in de SW voor altijd gelijk blijft. Het minimumloon stijgt wél twee keer per jaar (zodat mensen de stijgende kosten nog kunnen betalen), dus langzamerhand haalt het minimumloon het loon in de SW in. Het gevolg is dat iedereen in de SW op den duur slechts het minimumloon krijgt.

De VNG geeft aan dat er geen geld is voor loonstijging, omdat de uitvoering van de Participatiewet zoveel geld kost en er forse bezuinigingen zijn opgelegd. Maar de belangrijkste reden om nooit meer loonsverhoging te bieden: in plaats van jullie te benoemen als werknemers, wat jullie namelijk zijn, heeft de VNG het opeens over “deelnemers aan een voorziening”. En dan is loonsverhoging niet meer nodig?! De FNV kan hier kort over zijn: dat is schandalig en onacceptabel! De komst van de Participatiewet wordt misbruikt om werknemers met een beperking te behandelen als tweederangs burgers.

Logisch dat SW-werknemers zich hier grote zorgen over maken. Een van de leden zei het bij de kaderbijeenkomst zo: "Wij gehandicapten zijn en blijven gehandicapt. Wij doen volwaardig werk en willen daar naar betaald worden. Wij zijn gewone mensen die ook gezinnen hebben en die ook hun financiële lasten hebben. En vanwege onze beperking hebben wij zelfs meer kosten dan een niet-gehandicapt mens. Hoezo veroordeelt de VNG ons nu voor de rest van ons leven tot een minimumloon? Zijn de voedselbanken ons perspectief?!"

ACTIES ZIJN NU ONVERMIJDELIJK

We weten nu zeker waar we aan toe zijn: er valt niet te praten met een werkgever die jullie niet meer ziet als werknemers en die nooit meer wil onderhandelen over loon. Omdat die nieuwe cao met goede afspraken over werkzekerheid en een fatsoenlijke loonsverhoging wel hard nodig is, gaan we actievoeren. Niets doen is geen optie meer.

De komende weken gaan we bekijken bij welke bedrijven en gemeenten we beginnen en de eerste acties voorbereiden. We starten met acties waarbij we naar gemeentehuizen gaan. Daar gaan we de wethouders vertellen dat deze opstelling van de VNG echt niet kan. En we vragen of zij het eens zijn met de VNG en dus hun werknemers willen discrimineren. Ook gaan we korte werkonderbrekingen voorbereiden.

Verder vragen we jullie om alvast 1 mei in je agenda te noteren: op de Dag van de Arbeid organiseert de FNV een grote manifestatie in Amsterdam. Op die dag willen we als branche SW met vele leden en kaderleden bespreken hoe we verder gaan met acties. Meer informatie volgt zo snel mogelijk.

We gaan ervan uit dat ook jij de opstelling van de VNG niet accepteert. En dus dat je je aansluit bij de acties. Hou het nieuws in de gaten via www.fnv.nl/sw.

ZONDER STERKE FNV GÉÉN CAO SW. MAAK JE COLLEGA LID!

De FNV is sterk dankzij de leden. Hoe meer leden, hoe sterker we met zijn allen staan. Maak daarom je collega ook lid van de FNV. Aanmelden kan via de bon in de krant “SOS voor de cao SW” of via www.fnv.nl/sw. Voor het aanbrengen van een nieuw lid krijg jij een wervingspremie van 10 euro.

Peter Wiechmann

Bestuurder Sociale werkvoorziening

FNV omdat OOK JIJ telt!

Ik wil hier toch ook nog weer duidelijk stellen... 
dit Event is PUUR om mensen op 1 MEI te wijzen.

OOK voor niet Leden!

Het werkelijk opgeven om naar Amsterdam te gaan
moet via FNV KKEEB
DAAR op de Site kan ook gratis bus vervoer aangevraagd worden...
Hoemeer mensen hoe beter dus DELEN graag!...
FNV heeft 1 miljoen leden!
In Nederland Tellen voor dit ‪#‎Plucheterreur‬ de werknemers, uitkeringsgerechtigden, gehandicapten ouderen en studenten NIET!
IEDEREEN TELT! 
Hulp behoevenden, Chronisch zieken, arbeid beperkten, PGB afhankelijke mensen, WMO afhankelijke mensen
Studenten en alle andere die hiermee nog NIET genoemd zijn
TELLEN OOK!

Uiteraard 1 MEI Amsterdam, is om de DAG van de Arbeid te vieren EN om te laten horen dat 1 MEI een Nationale feestdag behoort te zijn....

MAAR.....
Het is ook DE KANS om onze onvrede tegen de AFBRAAK van ons zorg stelsel te laten horen...
Het is OOK de dag voor protest TEGEN CAO blokkades
Het is OOK DE manier om SAMEN een protest stem te laten horen!

FNV organiseert de dag in Amsterdam, in het Vondelpark.
Informeer op de FNV site waar de opstap plaatsen zijn voor GRATIS
bus vervoer naar Amsterdam!

Geef je OP bij FNV KKEEB!
KKEEB staat voor 
KOOPKRACHT EN ECHTE BANEN!

Koopkracht en ECHTE banen? velen zeggen dan ja het zal wel....
WEET dat werkverdringing onde KOOPKRACHT aantasting valt!
Weet dat verplicht vrijwilligers werk onder werkverdringing valt!
Weet dat Werken met behoud van uitkering, LONEN omlaag dringen en daarmee de koopkracht aantast!
WEET dat GEEN CAO betekend dat heel veel mensen ZONDER Arbeidsvoorwaarden, slechte werk omstandigheden en GEEN ARBEIDERSRECHT moeten werken....

Gelukkig gelden de CAO's die niet verlengt zijn nog...
maar als het aan het RIJK, de VNG de MKB ligt wil men van de CAO's af!
EN DAT PIKKEN WIJ NIET!

Zonder STRIJD geen Rechten...
VOOR RECHTEN moet je VECHTEN!
WIJ zullen er zijn met velen
maar KOMT ook U?
GEEF JE OP!
BIJ FNV...
en uiteraard geef ook hier aan dat je komt
dat geeft extra motivatie om mee te doen...

NIET ja ik kom zeggen en er niet heen gaan...
Want aan mensen die niet staan voor hun woord hebben we niets in de strijd tegen rechten afbraak!

KOM NAAR AMSTERDAM
WANT IEDEREEN TELT...
omdat WIJ vinden:
DIT PIKKEN WIJ NIET!

Strijd met EER en GEWETEN!

het is een kwestie van EER en GEWETEN... om juist niet te verwensen...
immers wat je een ander verwenst, wens je feitelijk jezelf?
IEDEREEN TELT...
BOOS en KWAAD om de afbraak?
ben ik ook!...
DAAROM ook het steeds maar weer wakker schudden van Nederland, want dat de AFBRAAK moet stoppen is duidelijk!
!mei iedereen die VOOR arbeiders rechten is, VOOR Nationale feestdag 1 MEI is en VOOR KOOPKRACHT en ECHTE BANEN IS...
IS WELKOM...
Opgeven via FNV 
Lid of geen lid maakt niet uit
ook op FNV KKEEB gratis busvervoer aanmelding mogelijk
OOK voor niet leden!
MEE DOEN en laten zien dat Nederland klaar is met het kapot bezuinigen 
is DE manier om signaal af te geven!
https://www.facebook.com/events/797449750338706/

Schrikbeeld doemt op: vrij spel inlichtingen diensten!

http://www.joop.nl/politiek/detail/artikel/33199_kabinet_geeft_inlichtingendiensten_vrij_spel/

Lees en Huiver!
Gevolgen van veiligheidsdiensten die vrij spel hebben is niet te overzien!
Het zou zomaar kunnen dat door  het vrijspel
 een situatie ontstaat die gelijk staat aan situatie in de DDR of zelfs nog erger dan destijds de Gestapo was!
ALLES kunnen verzamelen aan gegevens is dus ook vrijheid om mensen op te pakken opbasis van die gegevens!
de Complot denkers worden voor gek verklaart, echter deze nieuwe situatie, die  controle onmogelijk maakt op het functioneren van de veiligheidsdiensten,
 maakt Machtsmisbruik niet alleen aannemelijk, het is in verleden (DDR en Gestapo) bewezen dat dat met die vrijheden zal gaan gebeuren!
maar Nederland slaapt door, want ach we hebben het toch nog goed?
Tja tot je niet meer veilig bent voor alles wat overheid is...
 dankzij deze nieuwe mogelijkheid, kunnen alle beleid tegenstanders klakkeloos, zonder tegenspraak, zonder controle, opgepakt en opgesloten worden...
 want de inlichtingendiensten, kunnen zelf bepalen dat "iemand"als staats gevaarlijk betiteld dient te worden.

De vooravond van een nieuw schrikbewind?
 het kan zomaar!
in 1938 werd ook gezegt het loopt wel los... maar we weten NU dat 40-45 er het gevolg van was!
Er zijn mensen die steevast zeggen niet verwijzen naar "toen".
 maar is het niet zo, dat door te kijken naar de geschiedenis, mensen juist
gewaarschuwd zouden moeten zijn?
 de geschiedenis herhaalt zich!
  "Ich Habe Nicht Gewüst "gaat NIET op!!!

Zwarte PIET discussie, mijn reactie ook op Fb

1-0 voor zwarte piet.......en wat een reacties van de "aller beleefdste mensen" ter wereld.
Dit zijn dus de "mensen" die tegen het sinterklaasfeest zijn!? Wie is hier nu racistisch?

KIJK, LUISTER EN DEEL!!!

·

Bizar 'interview' van PowNed ... Even kijken!

Maar Zwarte Piet staat wel met 1-0 voor ... Blijft een bizarre discussie! Op naar 5 december ... (Wordt vast vervolgd)

· Delen · 61

Jijzelf, Martin Jan Melinga en 4 anderen vinden dit leuk.

Cor van StekEigenlijk toch heel raar, dat als je je zo in je zijn geraakt voelt,
Je in het gast land blijft?
Recht op verblijf hier?
ja ben ik het mee eens, maar wel aanpassen aan ONZE tradities en gewoonten in openbare ruimten???
Kan of wil men zich niet aanpassen en is men van andere geboortegrond dan Hier in Nederland?
ik denk dan dat het een prima optie zou zijn als men terug gaat... want blijkbaar is het daar beter dan hier!
heeft NIETS met discriminatie te maken, heeft alles te maken met
respect tonen naar de mensen die je de mogelijkheid geven om hier Überhaubt te kunnen leven!
NIEMAND word gedwongen in Nederland te zijn... bevalt het niet ga lekker weg?
Laat TRADITIES met rust!
en word zwartepiet afgeschaft.... vind IK als NIET MOSLIM dat IK gediscrimineerd word door alle feesten (O.a. Suikerfeest) die opbasis van een NIET nederlands geloof doorgevoerd worden waar NIET MOSLIMS van buiten gesloten worden...
dus ook geen rekening houden dan met vrij voor kerst voor moslims dan....

klinkt rasistisch?
NEE het is een uiting op basis van beschermen van HET NEDERLAND die wel tolerant wil zijn, maar gedwongen worden door mensen als die in het filmpje zo te reageren dat WIJ ons gediscrimineerd voelen door dat soort uitlatingen!
en dan WIJGER ik nog om op de4 vuist te gaan!
wat een aso... drijgen en BEdrijgen....
is NIET te tolereren!

Palestijns leed in het nieuws

vandaag circuleert een filmpje over de situatie in de palestijnse gebieden...
Hun aan gedaan door Israel's aanvallen....
het is in mijn ogen een probleem di breder ligt.
het volgende schreef ik in reactie op Facebook.:

Iedere BOM of raket die afgevuurd word  ongeacht wie dat doet is er 1 teveel! IEDERE Kogel die afgeschoten word en levens eist is er  een te veel!
Er wordt bij ieder conflict over en weer gewezen naar de ander dat die de aanleiding heeft gegeven....
Ongeacht waar  en door wie het probleem is en wordt opgeworpen....
Blijft dat GEEN ÉÉN mens het recht heeft om een ander het leven te benemen!
Wanneer iedereen zinvol zou nadenken en eens werkelijk een oplossing zou willen vinden, kan ieder geschil zonder moord en doodslag opgelost worden!
Maar zoals heel vaak het geval is.... ook voor het wapen tuig geld dat
er veel mensen hun brood mee verdienen om de wapens en menutie te maken!
En weer draait het in mijn ogen PUUR en alleen om wat de RIJKEN der aarde willen...
NOG RIJKER worden desnoods  met bloed van onschuldigen aan hun handen klevend

Jan Soldaat waar dan ook ter wereld gaat af op de opdrachten die gegeven worden... Niet op wat zij als persoon persoonlijk als keuze zouden maken.
Ieder weldenkend mens komt zelfstandig tot de conclusie dat iemands leven beëindigen, niet de oplossing is, aangezien  de weg gevallen plek direct weer ingenomen word door de volgende (schietschijf)
Een oplossing ligt niet direct voor handen, zolang winst en Macht het streven is!

Werkgevers willen werknemers voor NOP!

Het is algemeen en heel oud NIEUWS!
zolang er werkgevers bestaan hebben die de medemens uitgebuit.
Een van de REDENEN waarom de VOC zo groot kon worden!
De handelsmentaliteit is gebaseert op wie niet eet zal gegeten worden!
Dus zorg dat je je personeel zwaar onder betaald en zoals de VOC dat plagte te doen
een handje aardappelen voor een dag werf werk....
Zo denkt de huidige werkgever;
Geef ze net genoeg geld om niet dood te gaan en laat ze kreperen!
Onze regering en handlangers steunen dit met alle plezier...
WANT zij spinnen er garen bij!

Maken U en ik een beslissingsfout dan worden WIJ afgestraft met DWANG maatregelen...
Maken zij een fout....
Komen ze er mee weg want de fout corrigeren ze over UW en MIJN rug!
De financiéle Crisis is NIET ontstaan door de goed willende en hard werkende werknemer....
De Financiéle Crisis is jaren terug (jaren 60 en70) de "normale"werknemer aan gepraat!

Consumeer en Leen geld om een huis, caravan,auto en alle overige luxe te kopen was het devies...

Tot  begin jaren 60 was het heel normaal dat werknemers eten uit de mond spaarden om geld over te houden om bijvoorbeeld Cash  een huis te kopen....
Voordat iedereen begint te krakelen.... ook ik weet dat er grote groepen  destijds nauwelijks  kop bovenwater konden houden, maar wie het genoegen had dusdanig te verdienen dan werd er eerst gespaart voor er iets gekocht werd!

Doordat er 60 jaar lang aangestuurt is op Lenen, lenen en nog veel meer lenen...
OOK binnen de overheden!!!!!
Is het idee bij de WERKGEVERS opgekomen om de gemaakte schulden te verzilveren....
Er moest en ZOU een zaken kabinet komen...
De mensen die waarschuwden  werden genegeerd door de MASSA, want nee joh het loopt niet zo'n vaart.
ALLES is binnen wetten goed geregeld was de stelling.

NU AL is vast te stellen dat de WETTEN die ons burgers moesten beschermen, door dit ZOOITJE gewoon omzeep geholpen wordt!
EN NOGSTEEDS slaapt NEDERLAND verder?

ONGELOOFLIJK!!!!
Worden we pas wakker op het moment dat door armoede, gezondheidsnormen, NIET meer gehaald worden???
Worden we pas  wakker als door de toenemende armoede de gezondheisweerstand verlaagd word/is???
Worden we pas wakker als een gewoon griepje WEER dodelijk wordt omdat er geen geld is om medicijnen te kopen?
Worden we pas wakker als nagenoeg uitgebannen ziekten WEER de kop op kunnen steken omdat wij NU nalaten te reageren op de afbraak die NU plaatsvind?

JA het IS OUD NIEUWS!
MAAR zo URGENT als het maar kan!
Wanneer..... WANNEER! word U wakker en schudt u uw doorslapende BUREN wakker?
Wanneer is UW leven zó belangrijk dat U gaat beseffen dat NIETS  veilig is?

De afbraak gaat door!
NET ZO LANG als dat U blijft DOORSLAPEN!!!
Net zo lang als dat U verzaakt om uw BUREN,VRIENDEN KENNISSEN,NETWERKEN te mobiliseren en te wijzen op  het gevaar wat op U/ONS afkomt!
Het gevaar van een GEZONDHEIDZORG die er wel is maar die ook U straks NIET meer zal KUNNEN betalen doordat een heelklein groepje graaiers binnen halen wat ze willen...

NOGMAALS we waren zoblij met de verworvenheden!
DANKZIJ de DOORSLAPERS  is afbraak MOGELIJK!

Stap voor stap vooruit ACTIE!

Naarmate verslechteringen binnen de SW en socialezekerheden afnemen,
Neemt het besef op de werkvloer toe dat als we er niet tegen vechten
binnen afzienbare tijd alle rechten zullen worden afgenomen.

Ik weet van een aantal SW bedrijven dat er hard gewerkt word om Bedrijfsledengroepen op te richten
en dat er al een paar nieuw opgericht zijn.
DAT is GOED nieuws!
Werknemers op de werkvloer moeten een stem hebben.
NIET alleen via slecht functionerende Ondernemingsraden...
Maar juist via Bedrijfsledengroepen, zodat iedere werknemer zijn/haar inbreng kan en zal hebben, zodat werksituatie bespreekbaar wordt!
Niet afzonderlijk, maar juist vanuit een collectief werpt vruchten af.
Werkgevers uit na genoeg alle sectoren vinden mondige werknemers lastig.
Werkgevers vinden vakbonden overbodig, om zo de werknemers makkelijker te kunnen onderdrukken.
ZAAK om hier MASSAAL tegen in te gaan!
ZAAK om werknemers rechten in CAO's en wetgeving af te dwingen door actief en mondig vakbond in te zetten.
ZAAK om SAMEN binnen alle sectoren krachten te bundelen!
Gebundelde krachten zullen in het voordeel van de werknemers uitvallen en RECHTEN versterken.
MITS er dus ACTIEF tegen de massale afbraak praktijken in gegaan word!

Werknemers de klos?
NU niet, DAN niet, NOOIT NIET!
MINDER afbraak!
Minder werkgevers belangen!
MINDER werknemers onderdrukking!

WAT roepen we dan?

MINDER MINDER MINDER!
en
ACTIE!!!  ACTIE!!!!  ACTIE!!!!!  ACTIE!!!!!!!

Waar kennen we DAT van?

Troelstra (sdap)(begin vorige eeuw) Heeft  destijds strijd geleverd voor de werknemersrechten
die o.a. uitmonden in het stichten van de SDAP!
Een strijd waar achteraf gezien veel van de huidige arbeidersrechten een afgeleide zijn!

OOK TOEN, werd door werkgevers en overheden gepoogt om werknemers tegen minder dan NUL te laten werken...!
MEN had NIETS en de arbeider zou niets krijgen als het aan de werkgevers had gelegen!

ZIE HIER de paralel in het heden!
Er zijn geen banen genoeg!
Er is een afbraak ronde bezig, in rap tempo naar arbeidsomstandigheden van rond 1900 is het devies van de werkgevers en overheden!

Men VERGEET dat de huidige burger mondiger is!
Men VERGEET voor het gemak dat er ARBEIDERSRECHTEN zijn!
Men VERGEET dat ARMOEDE opstand creërd!
Men VERGEET dat BASIS RECHT er is en blijft zolang de bevolking hun rechten CLAIMT!

DAAROM is het NOODZAKELIJK,  ja NOODZAKELIJK, om kennis in ontslagrecht te kennen én toe te passen!
LET OP! LET OP! LET OP!
ZORG, SW/ Wajong en alle andere sectoren die ook nog getroffen zullen gaan worden!
HEB je een BAAN?
Voer minimaal de basis vereisten van je functie uit, geen werkgever kan je dan ontslag geven!
Reageer Direct op aanscherpingen van de basis vereisten die jouw functie mogelijk zouden kunnen verzwaren EN wijs op de arbeidsvoorwaarden waar JIJ voor getekend hebt!
DIT IS ten aller tijden RECHTS GELDIG!
TEKEN NOOIT een aanpassing een toevoeging  of een compleet nieuw contract, wanneer dit NIET in jouw belang is!
OOK dit IS basis RECHT!
Ziekte door werk omstandigheden/ werk gerelateerd Gelijk zelf vast leggen via artsen/therapeuten en specialisten!
MOCHTEN er werkgevers zijn die vinden dat je te vaak of te lang ziek bent, kan je hiermee het falen van de werkgeversplicht aantonen!
Desnoods in uiterste geval zorg dat je "iemand" mee neemt voor de gesprekken die volgen....
ook die gesprekken zal een werkgever aanpakken om aan te tonen dat de situatie aan JOU ligt en niet aan hem.
Dus met een "getuige"erbij heb JIJ een sterker verweer!
OOK DIT is een RECHT!
ZEKER als je tot de SW en Wajong behoord.

KEN je RECHTEN! STRIJD er voor EN ZORG voor elkaar!
Sluit je aan bij de branche organisatie/ vakbonden...
Zorg dat je eventueel juridische bijstand KAN vragen en KRIJGEN!
ZODAT JOUW RECHTEN niet afgepakt kunnen worden!

Sint ziet toe op veranderingen jeugdzorg

DEN HAAG - Oud-PvdA-voorzitter Marjanne Sint gaat de onafhankelijke commissie leiden die de veranderingen in de jeugdzorg in de gaten gaat houden. Dat hebben de staatssecretarissen Martin van Rijn (VWS) en Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) dinsdag aangekondigd.

Foto: ANP

Jeugdzorg wordt per 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid van de gemeenten, omdat die beter maatwerk kunnen leveren dan de rijksoverheid en provincies die nu nog verantwoordelijk zijn voor de jeugdzorg. Op verzoek van de Eerste Kamer controleert de zogeheten Transitie Autoriteit Jeugd onder leiding van Sint of de overheveling van taken wel gaat zoals verwacht.

Opnieuw gesteggel in coalitie om de zorg

Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - De hervormingen in de zorg leveren opnieuw gesteggel op in de coalitie. De PvdA probeert kiezers te werven voor de gemeenteraadsverkiezingen door te stellen dat hun wethouders massa-ontslagen in de thuiszorg kunnen afwenden. Minister Schippers (Volksgezondheid) benadrukt tegelijkertijd dat de zorg er is om mensen te helpen die het nodig hebben, „en dus niet om mensen aan het werk te houden”.

Edith Schippers Foto: DIJKSTRA, PAUL

Gisteren werd bekend dat de premie voor de langdurige zorg, die via het loonstrookje wordt betaald, bij de hervorming van de ouderenzorg daalt van 12,65 procent naar 10 procent, in de eerste en tweede belastingschijf. In totaal wordt echter een derde van taken uit de huidige AWBZ elders ondergebracht. Dat de premie niet met een derde daalt, komt omdat er een groot tekort is ontstaan de afgelopen jaren.
„Elk jaar moet er 3 miljard op de langdurige zorg worden bijgelegd uit de algemene middelen”, zegt Schippers. „We zijn aan het potverteren op kosten van de volgende generaties, dat houd je niet eeuwig vol.”
De premiedaling betekent goed nieuws voor de portemonnee, maar daar staat tegenover dat de basisverzekering duurder wordt. Door bijvoorbeeld de invoering van de wijkzuster stijgt de premie vanaf volgend jaar vijf jaar lang met twee tientjes. In totaal is iedere burger dus op termijn honderd euro extra kwijt aan de zorgverzekering.
Bovendien gaan mensen straks veel vaker een eigen betaling doen als ze thuiszorg krijgen, zegt PvdA-leider Samsom. Hij denkt dat juist daardoor er minder banen verloren hoeven te gaan in de zorg. Nu lopen de schattingen nog uiteen van een banenverlies van tussen de 60 duizend en 120 duizend arbeidsplaatsen door het kabinetsbeleid. „Maar er gaat echt niet minder geld naar de zorg, alleen minder geld van ons allemaal. Mensen zullen straks zelf voor zorg betalen.”
Samsom stelde gisteren dat een stem op PvdA-wethouders betekent dat massa-ontslag in de thuiszorg kan worden voorkomen. Dat was een opmerkelijke bewering, want de hervormingen zijn juist de oorzaak voor eerder aangekondigde massaontslagen, zoals die van 1100 thuiszorgers van het bedrijf Sensire in de Achterhoek.
De gemeenten wilden liever dat de thuiszorgers zonder recht op pensioen of rechtsbescherming bij ontslag als zzp’er aan de slag zouden gaan. PvdA-bewindslieden Asscher (Sociale Zaken) en Van Rijn (Volksgezondheid) grepen pas na maanden in, toen dit uitkwam. Vakbonden hadden toen al lang gestaakt. Het UWV keurde het massaontslag goed, wat betekent dat het andere zorgbedrijven vrij staat om op een zelfde manier te proberen van overtollig personeel af te komen.

Weinig nieuws onderde zon, andere jasjes

De Titel van dit stukzecht denk ik al genoeg...
De uitleg is wat minder simpel.
De Wajongers, uitkering gerechtigden en ouderen zijn decenia lang al speerpunt van kabinetten in het verleden om aan te pakken.

Vlak na Wo2  werd vanwege de hoge werkeloosheidscijvers ingevoerd dat werklozen moesten meewerken aan bv. het Bosplan Amsterdam... dit soort projecten waren er landelijk in die tijd...
wilde je niet, geen uitkering...
In de jaren 60 waren er plannen om ouderen/gepensioneerden in te zetten als kinderopvang zodat jonge gezinnen zich konden wijden aan werken...
De jaren 70 stond in het teken van de zelf ontplooïng.
Vooral stimuleren om kennis te vergroten EN mogelijkheden te creëren.
De jaren 80 werd een periode waarin structureel een aanval werd gedaan op arbeidersrechten en oude dagvoorziening.
De jaren 90 is achteraf gezien een periode van stilte voor de storm...
en vanaf 2000 is het met grote regelmaat lijden inlast!

Al in 2003 kwamen er plannen/ geruchten die uiteindelijk in 2008/2009 vorm kregen.
De voorloper van de huidige plannen van het huidige kabinet.
ALLE deel wetten die dit kabinet in wil voeren, waren TOEN in één plan samen gepakt en in één wet gegoten....
DE WET WERKEN NAAR VERMOGEN!
Ook in die wet zouden werklozen/wajongers Socialewerk bedrijf medewerkers/ zorg, ouderen enz enz enz NIET gespaart zijn gebleven!

De val van het kabinet toen, heeft enkel uitstel van alle ellende opgeleverd!
Op een kleine groep wakkere Nederlanders na bleef iedereen slapen!

Doordat de wet werken naar vermogen, officieel ingedient was in de tweedekamer,
kon deze niet in het nieuwe kabinet opnieuw ingedient worden!

DUS de truckendoos  ging open!

Inplaats van 1 alles omvattende wet, zijn er 2/3/4 verschillende wetten gecreëerd.
En pas vlak voor behandeling in de tweedekamer schrikt Nederland zich een ongans!

De Jeugdwet, de Participatiewet, de wet werk en inkomen,  de ontslag versoepelingswet, en de ouderen wet.
JAWEL in de wet werken naar vermogen stonden die al... minder ver uitgewerkt maar toch!

Onder die oude plannen was ook al het herkeuren van wajongers en arbeidbeperkten ingebracht.
Het UWV voert dit ook al jaren uit!
Een Medische indicatie word vanaf 2006 namelijk maximaal voor 5 jaar gegeven...
via herkeuring wordt tot op heden steeds binnen de vernieuwde richtlijnen de medische indicatie opnieuw verstrekt.
Ik verneem de laatste tijd van diverse wajongers en SWers een stuk boosheid, die al veel eerder meester had moeten maken van hun!

BETER LAAT DAN NOOIT. roep ik dan.
verwijten aan het adres van politieke oppositie en socialepartners... (vakbonden)
opzich te begrijpen.
Wanneer de  groepen die NU getroffen worden TOEN al massaal zich hadden laten horen
was er wellicht eerder tegen in gegaan.
De economische ellende versterkt het gevoel  een oor aangenaaid te worden.
EN de huidige plannen zijn verder in detail uitgewerkt dus er is beter te zien wat de gevolgen zijn of zullen zijn.

Wie op posities werken die WEL dit inzicht EERDER hadden zijn in hun functioneren wat mij betreft gefaald!!!
Het  structureel goed praten van foute plannen  zou volgens mij reden moeten zijn om MASSAAL PROTESTEN op te zetten.
Waarbij ik me kan voorstellen dat de zittende ELITE  verantwoordelijk gehouden word voor alle persoonlijke elende die hun op het geweten hebben.
Persoonlijke ELENDE ja!
Met minder inkomen hoger wordende lasten moeten betalen, is persoonlijke elende!

DAAROM nogmaals, 11-2 'T PLEIN in Den HAAG TE KLEIN!
PROTESTEREN en ACTIES MOETEN MASSAAL!
en het moet NU voordat het ECHT telaat is!


De DOKWERKER en het heden

Staking in Amsterdam

Op 25 februari 1941 was Amsterdam in de greep van een algemene werkstaking uit protest tegen de jodenvervolgingen. Een dag later breidde de staking zich uit tot de Zaanstreek, Kennemerland (Haarlem en Velsen), Hilversum, Utrecht en Weesp. In de hoofdstad kwam het openbaar vervoer tot stilstand en werd ook bij nagenoeg alle andere gemeentelijke diensten het werk neergelegd. Er werd gestaakt bij de scheepsbouw en metaalbedrijven in Noord, bij Hollandia-Kattenburg, en ook bij grootwinkelbedrijven als de Bijenkorf. In de hele stad werden winkels en kantoren gesloten. Vele scholieren verlieten hun klaslokalen. Duizenden mensen bewogen zich die dag door het centrum van de stad. Het opgekropte gemoed zocht een weg zich te uiten tegen de Duitse bezetters, die op 10 mei 1940 ons land hadden overvallen en steeds openlijker hun regime wilden opdringen.

Lees het hele stuk http://www.februaristaking.nl/destaking/staking-amsterdam.html

Waar het mij nu om gaat is de paralel die met toen heerst.
De grote ontevredenheid over hoe regels opgelegt worden...
de onvrede om de uitwerking van die regels
EN het onderbuik gevoel dat er onder de bevolking de woede aan het broeden is.

"Eind 1940 en begin 1941 tekende zich een verscherpt anti-semitisme af"
Ook nu speelt dit weer op!

"Toen de Duitse bezettende macht in Amsterdam-Noord metaalbewerkers op de scheepswerven wilde dwingen in Duitsland te werken, kwam het ook daar tot protesten."
De vergelijking met nu is het te werk stellen van werklozen EN het weg saneren van een sector ... (toen metaalbewerkers) nu de SW!

Het uitbannen van Joden in bepaalde functies, komt voor mij zelfde over als het verdringen van vast personeel voor werklozen.

"Het stakingsparool werd bekendgemaakt. Op de plaquette aan de buitenmuur van de kerk op de Noordermarkt wordt herinnerd aan deze bijeenkomst. Nog dezelfde nacht werd op vele adressen in de stad het door de illegale CPN vervaardigde manifest 'Staakt, staakt, staakt !!!' gestencild. In de vroege ochtenduren werd dit manifest aan de poort van talrijke bedrijven verspreid."

Dit laatste stukje is wat ik al maanden probeer duidelijk te maken...
de enige manier om de totaal overheersing/ onderdrukking door ons kabinet
is alleen net als TOEN te overwinnen door Massaal een eenheid te gaan vormen Tegen de gevestigde orde!
Nederland word wakker! en schud het JUK van de ELITE af!

Meest recente reacties

24.09 | 18:44

Hoi dennis
Hier heb je mail adres van Menzo dan kunnen juli
een mailtje sturen na menzo

Vriendelijke Groet menzo

08.05 | 20:23

Nee sorry heb ik niet

21.04 | 10:47

heb je een video Hard en Vals zangtrio?

06.10 | 21:00

Heb je text gelezen en ik ben het helemaal met je eens. Maar vind het een prachtige geschreven stuk.

Deel deze pagina