#CAO P-wet

#CAO-Pwet #caopwet #Rechtopwerk #StopWerkenZonderLoon

FNV logo

...
Speciaal bericht 11 oktober 2019


DE KLOK TIKT VOOR DE CAO PARTICIPATIEWET


Beste wethouder,

Wat gaat de tijd snel! Het zijn vandaag nog maar 49 dagen tot de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van de VNG op 29 november in Nieuwegein. Dan moet de VNG echt een halt toeroepen aan de sabotage van de cao Participatiewet en zich gaan gedragen als een goed werkgever voor mensen met een arbeidsbeperking, die vallen onder de Participatiewet. U en uw collega-wethouders hebben hier een belangrijke rol in.

Een goede cao voor mensen in de Participatiewet
Wij hebben tijdens onze actie voor jullie VNG -vergadering op 5 juni goede gesprekken gevoerd met enkele wethouders . En net voor de zomervakantie heeft P-wetter Kimberley jullie nog een mooie vakantiekaart gestuurd en uitgelegd hoe belangrijk een goede cao voor mensen in de Participatiewet is. Want, ook deze mensen verdienen, net als de gemeenteambtenaren en de werknemers van de sociale werkvoorziening, een fatsoenlijke cao. Juist deze mensen! U vindt het toch ook van de zotte dat mensen met een minimuminkomen moeten opdraaien voor hun eigen reiskosten, geen pensioen opbouwen en naast een minimumloon ook minimale arbeidsvoorwaarden hebben?

Wat heeft u al gedaan?
Wij vragen dat de resolutie die deze cao belemmert tijdens de BALV van tafel gaat en de VNG de onderhandelingen opent voor een cao Participatiewet. Wat heeft u hier inmiddels al aan gedaan? Heeft u de VNG al laten weten dat dit onderwerp op de agenda moet komen? Want de klok tikt tot voor de cao Participatiewet!

Vriendelijke groeten,

Jan Braem, voorzitter branchebestuur SW
Peter Wiechmann, teamleider SW

Oorzaak veranderen! Psychosociale problemen ontstaan o.a. door te simpel werk!

 Psychosociale problemen ontstaan o.a. door te simpel werk!
Waardoor agressie en geweld een uiting is van het onder niveau werken.
Ook dit stuk laat wederom onderbelicht, de houding van management en werkleiding...

Aangezien de werknemer "straf"cursus moet volgen om agressie de baas te kunnen worden.
In plaats van dat "Leiding" naar oorzaak veranderen kijkt, schuift men structureel het probleem op de werknemers af!

Hierin is het onderzoek van SzW, wat mij betreft te kort geschoten, om een structurele management verbetering mogelijkheden te belichten.
De vaststelling op zich, is en stap de goede richting in,
nu nog af van de schuld leggen bij werknemers, dan kan er eindelijk gewerkt worden naar een "gezonde werk climaat"!


"Op basis van eerder uitgevoerde inspecties in het beschutte deel van de SW-sector
onderkent de Inspectie SZW een aantal arbeidsrisico’s,"
zoals werken met machines,
toezicht op de werkplek, agressie & geweld, seksuele intimidatie, psychosociale
arbeidsbelasting (PSA), lawaai, gevaarlijke stoffen en fysieke belasting als de meest
belangrijke in deze sector.

http://onderzoekwerkeninkomen.nl/rapporten/kaxw18zp/arbeidsomstandigheden-van-gedetacheerde-medewerkers-vanuit-de-sociale-werkvoorziening.pdf

maatschappelijke bijval NOODZAAK!

http://economie.eenvandaag.nl/tv-items/73047/_we_kunnen_arbeidsgehandicapten_niet_meer_helpe

Filmpje van eenvandaag...
Gemeenten luiden de noodklok!

Ik wijs  al maanden op feit dat mensen met medische beperkingen/ handicaps
Niet buiten gesloten mogen worden!
Ik vertel al jaren dat de mensen in de sociale werkvoorziening
al participeerden in de maatschappij voordat het woord werd uitgevonden door de politiek!

Daarom is maatschappelijke bijval NOODZAAK!
Iedereen moet gaan begrijpen dat mensen  NOOIT als oud vuil
aan de kant geschoven mogen worden!
Iedereen moet begrijpen dat buiten gesloten worden van werk en maatschapij,
GEEN optie kan en mag zijn!

Daarom roep ik al jaren om bijval...
want alleen SAMEN is hier tegen te vechten
Gemeenten luiden nu pas de noodklok....
Terwijl toen de bezuinigingen opgelegt werden, de vernietigende uitwerking te raden viel!
VNG wilde mede door die bezuinigingen GEEN nieuwe CAO afsluiten....
de mensen in de SW, waaronder ik zelf
 hebben 2 jaar moeten vechten om ons CAO te kunnen krijgen....
 en dan nog, pas  NA bezetting van het gebouw van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Te TRIEST dat ondanks een CAO
 en  zichtbare strijd, maatschappelijk, mensen blind zijn voor
de doelgroep:
"mensen met een lichamelijke en/ of geestelijke medische beperking..."

Hoogste tijd dat er maatschappelijke bijval gaat ontstaan
 IEDEREEN behoort te tellen!
Afbraak is GEEN optie!

Deel berichten over  SW/ Wsw , Sociale werkvoorziening en de VELE misstanden
door fout politiekbeleid!

Deel DIT bericht en de vele berichten op mijn site aub...
Op social media,  en  wie kan, bij kranten en radio/ TV....
Hiervoor  MOET aandacht komen!
Want ook U, kan door omstandigheden, zomaar ineens
medisch beperkt worden!
En daarom vraag ik om eens na te denken...
Wanneer U gehandicapt/ medisch beperkt wordt, door bv een ongeval...
Wil  U dan mee blijven doen in de maatschappij of wilt u  dan
Maatschappelijk/ politiek AFGEDANKT worden?
 Zodat u werkloos/ nutteloos en uitzichtloos thuis komt te zitten?

Als het antwoord is
dat U dat NIET zou willen.....
STEUN dan de ze groep mensen en deel uw onvrede  zoveel mogelijk!

Alvast dank..

Cor van Stek

De afbraak van de Sociale werkvoorziening (SW) heeft gevolgen!

#SaveSW
De afbraak van de Sociale werkvoorziening (SW) heeft gevolgen!

De groep mensen, die door aangeboren handicaps/ beperkingen
nooit op “normaal” niveau mee zullen kunnen werken,
Zijn de klos door de instroomblokkade die in de participatiewet (P-wet)
ingebouwd is.
Die groep mensen, moeten sinds de P-wet van kracht is, hengelen naar banen alsof men
een “gewone” werklozen is.
Gemeenten hebben de verplichting om “nieuw beschut” werk te garanderen.
In plaats daarvan Breken vele gemeenten de bestaande SW af.
Waar de SW nog wel in stand gehouden wordt, komt nieuw beschut niet of nauwelijks van de grond.
De leeg loop door instroom blokkade, wordt daar structureel opgevuld met de uitkeringsgerechtigden doelgroep…
Deze groep, moet door de P-wet, een tegenprestatie verrichten voor het ontvangen van de uitkering.
Hierdoor is er een groep mensen die “dwangarbeid” moeten verrichten o.a. binnen de SW
maar zeker ook bij reguliere werkgevers.
“Gratis” personeel die na 3, 6 of 12 maanden weer terug komen in de kaartenbak van het UWV!

Mensen handel is volgens mij nog steeds strafbaar, maar omdat de P-wet het mogelijk maakt,
kijken alle overheden, beleidsmakers maar zeker ook Kabinet een andere kant op.
Misstanden wil men er niet zien….

Dat is GEK toch?
Als er wetgeving is die regelt dat mensen minimaal Wettelijk Minimum Loon (WML)
moet verdienen zodra het gaat om verrichten van WERK….
Dit is geregeld in de Wet werk en inkomen…..

Maar omdat in de P- wet een verplichting staat van een tegenprestatie te verrichten,
kan het volgens gemeenten opeens wel dat er onder WML betaald wordt.
Dat vind ik dus GEK!

Nog veel gekker is dat mensen met een medische beperking in een adem gelijkgetrokken worden
met mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt door werkloosheid.
Het is raar dat mensen met totaal andere oorzaken opeens als 1 doelgroep gezien worden door gemeenten/ wethouders.

Naast mensen die aangeboren (handicaps) beperkingen hebben, zijn er velen die door zwaar werk
en bv ongevallen blijvende gebreken hebben opgelopen.
Ook die mensen kunnen nu NIET meer instromen in de SW!
Voor deze doelgroep zou er “garantie banen en nieuw beschut werk gecreëerd moeten worden.
Wat tot op heden weinig tot niet gebeurt.

En dan is het toch heel vreemd dat door het werken met behoud van uitkering, bestaande banen
ingevuld worden met die doelgroepen?
Werkverdringing en loon onderscheid voor het zelfde werk….
Het gebeurt binnen steeds meer bedrijven!

Dan is het toch op z’n minst raar te noemen, dat werkend Nederland, dit als “Normale gang van zaken” beschouwt?
De laagst betaalde banen, zijn als eerste de klos…
de Grote klappen zijn daar al van zichtbaar…
Maar ook de Midden loon- klasse gaat nog klappen krijgen zodra de onderlaag niet goedkoper meer kan.
En dan is het heel erg raar, dat als er berichten de ronde doen, dat er misstanden zijn,
dat de gemiddelde Nederlander net als de politiek, weg kijkt en doet alsof het wel mee zal vallen!

Eerlijk is eerlijk, er zijn een aantal politici die hun ogen niet sluiten voor de P-wet misstanden…
Maar het Gros sluit de ogen en doet of er niets aan de hand is!

De Sociale werkvoorzieningsbedrijven, hebben de kennis en de middelen om de oude en de nieuwe doelgroep (Gehandicapten) medisch beperkten aan het werk te hebben en te houden.
Des te frustrerender het is dat er vele gemeenten het idee hebben dat zij het zelf beter weten te regelen!
Met deze uiteenzetting hoop ik ogen te openen…
Hoop ik dat iedereen die nu nog een (vaste) baan heeft en zich veilig waant….
Dat die mensen niet langer gaan weg kijken, maar gaan zien welke bedrijging voor banen er werkelijk op de loer liggen!
IEDEREEN is een potentiele P-wet (draaideur) uitkeringsgerechtigde!

Steun daarom de SW, en strijd mee voor behoud van de SW!
Maak Raadsleden/ wethouders maar zeker ook landelijke politici duidelijk dat er NIET gesold mag worden met inkomens en MENSEN!

STEUN de STRIJD!
#SaveSW

Cor van Stek

Opmerkingen

Alain Fiering

02.04.2017 16:47

Nederland is terug naar het jaar 0,000000

henny gerrits

31.03.2017 18:10

ze maken alleen maar misbruik van ons daarom moest de hameland ook maar weg en wij verplaats naar eigen gemeente wat dit aan mensen levens gekost heeft dat telt niet alleen eigen egoisme van den haag

Lijda van kleef

27.03.2017 19:50

Mijn zoon werk bij de whw oud beijerland is helemaal doof dus dat is zowie zo een groot probleem en daarbij ook autistisch . Ik krijg er gewoon de kriebels van als ik er over nadenk

Meest recente reacties

24.09 | 18:44

Hoi dennis
Hier heb je mail adres van Menzo dan kunnen juli
een mailtje sturen na menzo

Vriendelijke Groet menzo

08.05 | 20:23

Nee sorry heb ik niet

21.04 | 10:47

heb je een video Hard en Vals zangtrio?

06.10 | 21:00

Heb je text gelezen en ik ben het helemaal met je eens. Maar vind het een prachtige geschreven stuk.

Deel deze pagina